Konference Ostrovy života a Tepny domu 2021

proběhne on line 16. 12. 2021 od 17 hodin.

Tato konference je otevřená. Může ji sledovat každý a to na našem TV kanálu PNDTV na adrese:

https://youtu.be/7EQTjZkqNao

Konference, respektive její sledování není zpoplatněno.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Program:

 • Zahájení - v úvodu vystoupí:
  • Mgr. Petr Hladík - první náměstek primátorky statutárního města Brna
  • Mgr. Pavel Zahradníček - specialista na klimatologii a klimatické změny na ČHMI
  • Ing. Ladislav Koucký - segmentový specialista pro financování SVJ, SBD a BD ČSOB a.s.
  • Ing. Jiří Zerzaň - specialista společnosti Techem s.r.o.
 • Jak to všechno začalo - pohled pět let zpět - Ing. Vladislav Hrdlička a Ing. Petr Němec
 • Foto voltaické elektrárny pro bytové domy - cesta budoucnosti? ing. Rajmund Pavla
 • Voda pro modro zelenou infrastrukturu - Ing. Karel Plotěný
 • Dotace Nová zelená úsporám - Aleš Kmínek
 • Klimatické změny a tepelné ostrovy - situace a předpokládaný vývoj - Mgr. Pavel Zahradníček
 • Statutární město Brno, aneb co dělá město pro zkvalitnění životního prostředí ve městě - Ing. Petr Němec
 • Ekodotace statutárního města Brna - Ing. Vladislav Hrdlička
 • Bez měření to nejde - aktuální informace z oblasti měření a rozúčtování - Ing. Jiří Zerzaň
 • Rozvody vody a odpadů - Jan Vokáč
 • Na všechno potřebujeme peníze - Ing. Ladislav Koucký
 • Ekologické chování bytového domu - Ing. Vladislav Hrdlička
 • Závěr - aneb jaká je teď situace - Ing. Vladislav Hrdlička a Ing. Petr Němec

________________________________________________________

Ohlédnutí za on line webináři Inspirace pro váš bytový dům

Každé setkáni potřebije dobrou přípravu. Ne jinak je tomu i se setkáním v on line prostoru. A věřte, že příprava on line webiářů toho času zabere velmi mnoho. Od přípravy jednotlivých prezentací přes jejich zpracování, nastavení komunikačního prostředí, otestování vlastního vysílání po finální webinář.

Velké množství dolážete ovlivnit právě pečlivou přípravu, bohužel jsou technické prostředky, které prostě neovlivníte. Mezi ně patří vlastní technika vysílání. Co to je? Tušíte správně, jsou to počítače, které k vysílání používáme. Velmi často se rozhodnou stávkovat v ten nejméně vhodný moment. A když už je přesvědčíte, přijde na řadu vlastní přenosová síť. Tu prostě neovlivníte. Za službu přenosu a kvality připojení k Internetu platíme nemalé finanční prostředky, přesto se pochopitelně občas "zakousne" modem, nebo prostě vypadne spojení.

Spousta z toho se pochopitelně stalo i v průběhu letošních webinářů Inspirace pro Váš bytový dům stalo. Snažili jsme se však nedát nic na jevo a udělat maximum pro to aby vše proběhlo co nejlépe.

Jak se to podařilo, nechám na Vašem posouzení.

Elektronické zpravodaje a zpravodaje speciál vycházejí i o prázdninách.

ARCHIV ZPRAVODAJŮ

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Pro jejich bezplatné zasílání přímo do vaší e-mailové schránky, se stačí  zaregistrovat.
________________________

Termovizní snímkování bytových domů

Jak před rekonstrukcí, tak i po stavebních úpravách.

Potřebujete objektivně zjistit, kde se nacházejí úniky tepla z budovy, v jakém stavu je váš dům po několika letech od revitalizace, nebo se chcete pouze ujistit, že veškeré stavební práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a nedochází nadále k únikům tepla z budovy? Řešením je termovizní snímkování, které odhalí chyby v zateplení fasády a možné příčiny vlhkosti a plísní.

alt

Termovizní snímkování

Pro náš dům TV

Stále se snažíme přinášet vám nové informace z oblasti bydlení, ale hledáme také nové formy, jak vám snadno, efektivně a srozumitelně informace předávat. Nově pro vás točíme videa na rozmanitá témata, která řeší problémy související s bydlením. Nejnověji přinášíme sérii vzdělávacích videí na téma "Měření a rozpočítávání tepla a teplé vody v bytových domech", která naleznete na našem  youtube kanále.

Staňte se odběrateli a už vám nic neuteče.

alt

___________________________________________________________________________________

Desatero rad revitalizace bytového domu

1. Posouzení stavu budovy

Vždy volte tu společnost, která nabízí co nejkomplexnější posouzení technického stavu budovy.

Dům nelze posoudit od stolu. Energetický audit či průkaz nejsou dokumenty pro splnění legislativní povinnosti, ale dokumenty, které vám pomáhají při rozhodování o dalším postupu. Měly by také obsahovat doporučený postup při odstraňování zjištěných závad.

2. Komplexní řešení revitalizace

„Hašení“ okamžitých nedostatků je krátkodobým odsunutím dalších problémů. Komplexní řešení revitalizace přináší prokazatelně větší úspory v oblasti energetických ztrát, výrazně zvyšuje kvalitu a komfort bydlení. Takovým postupem lze výrazně ušetřit, i když se vložené náklady jeví na první pohled relativně vysoké ve srovnání s revitalizací provedenou dílčími kroky.

3. Způsob financování

Můžete stavbu financovat z vlastních zdrojů, anebo využít finančních služeb některého bankovního domu. Při výběru je pro vás vždy důležitá položka související s celkovými náklady na pořízení úvěru. Tedy celková suma za všechny související poplatky, úroková sazba a doba splácení. A opět připomeneme otřelé pravidlo - nižší úroková sazba nemusí znamenat levnější úvěr. Prověřte si také podmínky v případě předčasného splácení nebo prodlení splátek.

4. Podpora státu

Dotační programy PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM a záruka jistiny ČMZRB představují významnou finanční pomoc. I tak je důležité upozornit, že úspory, které získáte komplexní revitalizací domu, tuto pomoc výrazně převyšují. Komplexní revitalizace s sebou navíc nese přínosy, které finančně ocenit nelze.

5. Cena

Při porovnání ceny od jednotlivých potenciálních dodavatelů srovnávejte srovnatelné. Na začátku je nutné stanovit přesně požadavky. Zkontrolujte rozsah nabízených položek u jednotlivých nabídek. Srovnejte s doporučením projektanta v návaznosti na zjištěný stav bytového domu. Na první pohled nižší cena nemusí znamenat ušetřené finanční prostředky. Pozor na více práce.

6. Volba materiálů

Dbejte na dodržování materiálů předepsaných v projektu. Zkuste kontrolovat dodávky na vaši stavbu. Opět platí pravidlo, levný materiál nemusí vždy přinést úspory. Volte takového dodavatele, který má jméno na trhu, je stabilní a dá se u něj na základě jeho referencí předpokládat vysoká kvalita.

7. Výběr dodavatele stavebních a montážních prací

I zde platí pravidlo - vybírejte na základě prověřených a ověřitelných informací, tedy dívejte se, jak to dělali jinde. Nejlépe osobním kontaktem s lidmi, kteří vám mohou podat své osobní zkušenosti s danou společností. Dále je důležité si uvědomit, že v průběhu vlastní revitalizace domu je tento dům stále užíván a obýván. Vlastní harmonogram prací vám tedy společnost musí nabídnout a připravit tak, aby se i během stavebních prací v domě dalo relativně „normálně“ žít.

8. Průběžná kontrola

Stavební dozor nezávislý na dodavateli je důležitým pomocníkem. V průběhu stavby však nespoléhejte pouze na něj. Dívejte se okolo sebe, nebojte se zeptat a vyžadujte odpověď. Máte-li podezření, že se děje něco nesprávného, ihned reagujte. V případě nejasností kontaktujte stavební dozor. Informujte samotné obyvatele domu, co a jak se bude dělat. I oni mohou pomoci s kontrolou. Závady odhalené v průběhu stavebních prací včas, vám můžou do budoucna ušetřit velké problémy a potíže.

9. Uložení stavebního materiálu a předání stavby

Vždy dohlížejte na to, jak je stavební materiál uložen. Je nepříjemné, když zjistíte, že se váš zateplovací materiál nachází na druhé straně sídliště, protože foukal silný vítr. Hodnota složeného materiálu je velmi vysoká, a tak zde hrozí i nebezpečí zcizení.

Po dokončení stavebních prací by stavba měla být předána v takovém stavu, aby i okolí odpovídalo novému kabátu vašeho domu.

10. Pojištění

Doporučujeme vždy revitalizovaný dům přepojistit. Po rekonstrukci má výrazně vyšší hodnotu, a tak stávající pojistná smlouva s velkou pravděpodobností neplní 100% svůj účel a nemovitost je podpojištěná.Pojistit lze také stavbu, materiál i odpovědnost, a zabránit tak nepříjemnostem v průběhu realizace.

… a pár informací navíc

Komplexní revitalizací lze dosáhnout úspor 30 až 60%

Použitím nestandardních zdrojů energií se energetické náklady mohou ještě výrazněji snížit

Ne všechny přínosy lze finančně vyčíslit

V průběhu stavebních prací chraňte okolí domu, hlavně stromy a keře

V domě nežijí pouze lidé, chraňte tedy i ty, kteří bydlí s vámi a mohou být ohroženi (kontaktujte Českou inspekci životního prostředí)

Autor: PeN