Kurzy "Praktická správa domu"

pokračují i v letošním roce

Prvním nosným tématem je:

Vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu za rok 2016 podle vyhl. č.269/2015

Další seminář proběhne na jaře v:

Brně 08. 03. 2017,

Centrum Veveří 102, Brno

Jistě upřímnou snahu tvůrců vyhlášky doprovázejí otázky:

  • Kdo a kdy určí podíl základní a spotřební složky nákladů za teplo?
  • Co má větší váhu? Rozhodnutí shromáždění vlastníků, nebo vyhláška?
  • Existuje souvislost mezi způsobem evidence topných nákladů (indikátory topných nákladů, denostupňová metoda,…), zateplením domu a podílem základní a spotřební složky nákladů na teplo?
  • Jak postupovat v případech kdy nelze odečíst stavy indikátorů (vlastník je dlouhodobě mimo jednotku bez možnosti vstupu do ní, nebo odmítá vpustit osobu oprávněnou k odečtu do jednotky)?
  • Jak se provádí vyúčtování v případech, kdy jsou v jednotkách instalovány bytové předávací stanice?
  • Je nutné provést vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v průběhu roku v důsledku změny vlastníka jednotky?
  • Jak probíhá vlastní výpočet podílů jednotlivých vlastníků na celkových nákladech na teplo a teplou vodu, které hradí společenství vlastníků dodavateli?

  • Zcela jistě budete schopni seznam otázek doplnit dalšími. Jestliže je téma rozúčtování nákladů na teplo a TV pro vás důležité, přijďte o něm (ale nejen o něm) diskutovat na seminář Praktická správa domu a vyúčtování nákladů na teplo a TV za rok 2016 s předsedou rady Asociace rozúčtovatelů tepla a vody, ing. Jiřím Zerzaněm.

Více o semináři

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ PSD

Sympozium JTDJ Brno

Jak to dělají jinde?

Vzdělávejte se zdarma v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů

Účast na semináři včetně občerstvení je pro přihlášené ZDARMA.

Další semináře budeme pořádat na jaře 2017.

Připravujeme další aktuální témata.

Termíny a více o seminářích JTDJ

Aktuální číslo Elektronického zpravodaje
Pro náš dům

EZIN 2016/02

Termovizní snímkování bytových domů

Jak před rekonstrukcí, tak i po stavebních úpravách.

Potřebujete objektivně zjistit, kde se nacházejí úniky tepla z budovy, v jakém stavu je váš dům po několika letech od revitalizace, nebo se chcete pouze ujistit, že veškeré stavební práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a nedochází nadále k únikům tepla z budovy? Řešením je termovizní snímkování, které odhalí chyby v zateplení fasády a možné příčiny vlhkosti a plísní.

alt

Aktualizováno (Pondělí, 16 Leden 2017 06:30)

Termovizní snímkování

Mezinárodní konference Tepny domu 2016

Logo Tepny domu 2016

Mezinárodní konference Tepny domu přilákala na 230 účastníků

Zapsaný spolek Pro náš dům uspořádal ve dnech 26.-27. září 2016 mezinárodní konferenci Tepny domu, která ve dvou dnech nabídla účastníkům odpovědi na otázky týkající se problematiky technického zařízení budov (TZB). Téma renovace a modernizace vnitřních rozvodů v bytových domech přivedlo na konferenci kolem 200 účastníků z řad bytových domů, správcovských organizací a zástupců státní správy.


„Zájem o konferenci potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká ředitel spolku Petr Němec.

Cílem konference bylo poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

altVe třech tematických blocích – Rozvody vody a odpadů, Vnitřní prostředí domu a Bezpečnost v domě – probíhaly přednášky jak z prostředí akademického, tak teoreticky-praktického. V diskusních panelech zaznívaly otázky, které posluchače trápí aktuálně nejvíce. Řečníci i diskutéři se shodli na důležitosti řešení problematiky komplexně, nestačí domy revitalizovat jen zvenčí, ale je nutné věnovat pozornost také samotným útrobám bytových domů.

Konference probíhala pod záštitou předsedy vlády ČR a Rady pro udržitelný rozvoj Bohuslava Sobotky, dále pod záštitou MV ČR, MPO a SFRB. Konferenci zahájil pověřený zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba, náměstek, kterému bylo svěřeno řízení sekce stavebnictví a primárních surovin, spolu s ředitelem SFRB Františkem Hadáčkem.

Na video záznamy z konference se můžete podívat na na našem youtube kanálu.

Autor: Pavla Šuráňová

Pro náš dům, z. s.


www.tepny-domu.eu

___________________________________________________________________________________

Desatero rad revitalizace bytového domu

1. Posouzení stavu budovy

Vždy volte tu společnost, která nabízí co nejkomplexnější posouzení technického stavu budovy.

Dům nelze posoudit od stolu. Energetický audit či průkaz nejsou dokumenty pro splnění legislativní povinnosti, ale dokumenty, které vám pomáhají při rozhodování o dalším postupu. Měly by také obsahovat doporučený postup při odstraňování zjištěných závad.

2. Komplexní řešení revitalizace

„Hašení“ okamžitých nedostatků je krátkodobým odsunutím dalších problémů. Komplexní řešení revitalizace přináší prokazatelně větší úspory v oblasti energetických ztrát, výrazně zvyšuje kvalitu a komfort bydlení. Takovým postupem lze výrazně ušetřit, i když se vložené náklady jeví na první pohled relativně vysoké ve srovnání s revitalizací provedenou dílčími kroky.

3. Způsob financování

Můžete stavbu financovat z vlastních zdrojů, anebo využít finančních služeb některého bankovního domu. Při výběru je pro vás vždy důležitá položka související s celkovými náklady na pořízení úvěru. Tedy celková suma za všechny související poplatky, úroková sazba a doba splácení. A opět připomeneme otřelé pravidlo - nižší úroková sazba nemusí znamenat levnější úvěr. Prověřte si také podmínky v případě předčasného splácení nebo prodlení splátek.

4. Podpora státu

Dotační programy PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM a záruka jistiny ČMZRB představují významnou finanční pomoc. I tak je důležité upozornit, že úspory, které získáte komplexní revitalizací domu, tuto pomoc výrazně převyšují. Komplexní revitalizace s sebou navíc nese přínosy, které finančně ocenit nelze.

5. Cena

Při porovnání ceny od jednotlivých potenciálních dodavatelů srovnávejte srovnatelné. Na začátku je nutné stanovit přesně požadavky. Zkontrolujte rozsah nabízených položek u jednotlivých nabídek. Srovnejte s doporučením projektanta v návaznosti na zjištěný stav bytového domu. Na první pohled nižší cena nemusí znamenat ušetřené finanční prostředky. Pozor na více práce.

6. Volba materiálů

Dbejte na dodržování materiálů předepsaných v projektu. Zkuste kontrolovat dodávky na vaši stavbu. Opět platí pravidlo, levný materiál nemusí vždy přinést úspory. Volte takového dodavatele, který má jméno na trhu, je stabilní a dá se u něj na základě jeho referencí předpokládat vysoká kvalita.

7. Výběr dodavatele stavebních a montážních prací

I zde platí pravidlo - vybírejte na základě prověřených a ověřitelných informací, tedy dívejte se, jak to dělali jinde. Nejlépe osobním kontaktem s lidmi, kteří vám mohou podat své osobní zkušenosti s danou společností. Dále je důležité si uvědomit, že v průběhu vlastní revitalizace domu je tento dům stále užíván a obýván. Vlastní harmonogram prací vám tedy společnost musí nabídnout a připravit tak, aby se i během stavebních prací v domě dalo relativně „normálně“ žít.

8. Průběžná kontrola

Stavební dozor nezávislý na dodavateli je důležitým pomocníkem. V průběhu stavby však nespoléhejte pouze na něj. Dívejte se okolo sebe, nebojte se zeptat a vyžadujte odpověď. Máte-li podezření, že se děje něco nesprávného, ihned reagujte. V případě nejasností kontaktujte stavební dozor. Informujte samotné obyvatele domu, co a jak se bude dělat. I oni mohou pomoci s kontrolou. Závady odhalené v průběhu stavebních prací včas, vám můžou do budoucna ušetřit velké problémy a potíže.

9. Uložení stavebního materiálu a předání stavby

Vždy dohlížejte na to, jak je stavební materiál uložen. Je nepříjemné, když zjistíte, že se váš zateplovací materiál nachází na druhé straně sídliště, protože foukal silný vítr. Hodnota složeného materiálu je velmi vysoká, a tak zde hrozí i nebezpečí zcizení.

Po dokončení stavebních prací by stavba měla být předána v takovém stavu, aby i okolí odpovídalo novému kabátu vašeho domu.

10. Pojištění

Doporučujeme vždy revitalizovaný dům přepojistit. Po rekonstrukci má výrazně vyšší hodnotu, a tak stávající pojistná smlouva s velkou pravděpodobností neplní 100% svůj účel a nemovitost je podpojištěná.Pojistit lze také stavbu, materiál i odpovědnost, a zabránit tak nepříjemnostem v průběhu realizace.

… a pár informací navíc

Komplexní revitalizací lze dosáhnout úspor 30 až 60%

Použitím nestandardních zdrojů energií se energetické náklady mohou ještě výrazněji snížit

Ne všechny přínosy lze finančně vyčíslit

V průběhu stavebních prací chraňte okolí domu, hlavně stromy a keře

V domě nežijí pouze lidé, chraňte tedy i ty, kteří bydlí s vámi a mohou být ohroženi (kontaktujte Českou inspekci životního prostředí)

Autor: PeN