Webinare jaro 2022

Problémy související s Covidem 19 ještě neodezněly a jsou zde problémy další. Rychlý růst primárních energií započal koncem loňského roku. Napadení Ukrajiny tento růst výrazně zrychlilo. Cena energií se promítá téměř do každého produktu a tak s růstem energií prudce vyskočila inflace. Výsledkem je vysoké riziko zhoršení ekonomického stavu většiny domácností, jenž se dostávají do téměř existenčního ohrožení. Navíc s prohlubujícím se suchem lze očekávat i strmý růst cen pitné vody.

Jak tato situace ovlivňuje SVJ a BD? Mám obavy, že výrazně. Pokud nebudou mít lidé finanční prostředky na úhradu vysokých cen primárních energií, tepla a teplé vody hrozí i růst platební neschopnosti vůči SVJ a BD v oblasti plateb příspěvků do "fondu oprav,“ plateb záloh za teplo, teplou vodou a pitnou vodu. Tato platební neschopnost může vést k snižování vytápění bytových domů, zpomalení či úplné zastavení potřebných technických opatření a tím ke zhoršování jejich technického stavu.

Řešení však existuje. Před několika lety jsme spustili projekt Ostrovy života. Netušil jsem, jak jsme s tímto projektem předběhli dobu. Technologie pro řešení negativních důsledků sucha, technologie a postupy pro řešení snižování nákladů na energie a média v oblasti bytových (ale i nebytových) budov, to jsou hlavní cíle projektu Ostrovy života.

V současné době intenzivně připravujeme další kolo online webinářů Inspirace pro váš bytový dům. Na základě zkušeností, které jsme získali právě v projektu Ostrovy života, budeme tyto semináře cílit na informace, které ukáží cesty jak minimalizovat negativní dopady v oblasti energií a pitné vody.

Semináře proběhnou na našem televizním kanálu na YouTube PNDTV. Online webinářů se může zúčastnit každý, bez nutné registrace. Přesto doporučuji zaregistrovat se pomocí registračního formuláře na adrese: https://forms.gle/wvwHWLip79G325vu8

Webinare jaro 2022

Každý registrovaný účastník totiž obdrží:

- všechny přednášky v PDF,

- zdarma vstupní energetickou konzultaci o potenciálních energetických možnostech jeho domu,

- link pro online diskuzi se všemi prezentujícími navazující na webináře

Online webináře Inspirace pro váš bytový dům proběhnou:

V úterý 14. 6. 2022 od 17:30 hodin na adrese: https://youtu.be/W6Pp7cA5tx4

Program

Před financování dotace Nová zelená úsporám.
ČSOB a.s. – Ing. Ladislav Koucký

Implementace EED v kontextu turbulentního energetického trhu.
Techem s.r.o. – Ing. Jiří Zerzaň

Nová zelená úsporám, praktické zkušenosti.
Pro náš dům z.s. - Aleš Kmínek

Ve středu 15. 6. 2022 od 17:30 hodin na adrese: https://youtu.be/ebH7N4Jf2kY

Program

Legislativa v SVJ a BD, aneb opakování matka moudrosti.
Pro náš dům z.s. – Eliška Franková

Pasportizace oken a aktuální situace v oblasti technického stavu oken a balkonových dveří.
REPROS Plus s.r.o. – Ing. Vladislav Hrdlička

Technické možnosti snížení nákladů v oblasti energií, rizika a přínosy těchto řešení.
Pro Náš dům z.s. – Ing. Petr Němec

Online diskuse ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 17:30 hodin na platformě ZOOM MEETING

(link zašleme přihlášeným)

Těším se na setkání v online prostoru a všem přeji ať se co nejlépe daří i v této ekonomicky náročné době.

Elektronické zpravodaje a zpravodaje speciál vycházejí i o prázdninách.

ARCHIV ZPRAVODAJŮ

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Pro jejich bezplatné zasílání přímo do vaší e-mailové schránky, se stačí  zaregistrovat.
________________________

Termovizní snímkování bytových domů

Jak před rekonstrukcí, tak i po stavebních úpravách.

Potřebujete objektivně zjistit, kde se nacházejí úniky tepla z budovy, v jakém stavu je váš dům po několika letech od revitalizace, nebo se chcete pouze ujistit, že veškeré stavební práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a nedochází nadále k únikům tepla z budovy? Řešením je termovizní snímkování, které odhalí chyby v zateplení fasády a možné příčiny vlhkosti a plísní.

alt

Termovizní snímkování

Pro náš dům TV

Stále se snažíme přinášet vám nové informace z oblasti bydlení, ale hledáme také nové formy, jak vám snadno, efektivně a srozumitelně informace předávat. Nově pro vás točíme videa na rozmanitá témata, která řeší problémy související s bydlením. Nejnověji přinášíme sérii vzdělávacích videí na téma "Měření a rozpočítávání tepla a teplé vody v bytových domech", která naleznete na našem  youtube kanále.

Staňte se odběrateli a už vám nic neuteče.

alt

___________________________________________________________________________________

Desatero rad revitalizace bytového domu

1. Posouzení stavu budovy

Vždy volte tu společnost, která nabízí co nejkomplexnější posouzení technického stavu budovy.

Dům nelze posoudit od stolu. Energetický audit či průkaz nejsou dokumenty pro splnění legislativní povinnosti, ale dokumenty, které vám pomáhají při rozhodování o dalším postupu. Měly by také obsahovat doporučený postup při odstraňování zjištěných závad.

2. Komplexní řešení revitalizace

„Hašení“ okamžitých nedostatků je krátkodobým odsunutím dalších problémů. Komplexní řešení revitalizace přináší prokazatelně větší úspory v oblasti energetických ztrát, výrazně zvyšuje kvalitu a komfort bydlení. Takovým postupem lze výrazně ušetřit, i když se vložené náklady jeví na první pohled relativně vysoké ve srovnání s revitalizací provedenou dílčími kroky.

3. Způsob financování

Můžete stavbu financovat z vlastních zdrojů, anebo využít finančních služeb některého bankovního domu. Při výběru je pro vás vždy důležitá položka související s celkovými náklady na pořízení úvěru. Tedy celková suma za všechny související poplatky, úroková sazba a doba splácení. A opět připomeneme otřelé pravidlo - nižší úroková sazba nemusí znamenat levnější úvěr. Prověřte si také podmínky v případě předčasného splácení nebo prodlení splátek.

4. Podpora státu

Dotační programy PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM a záruka jistiny ČMZRB představují významnou finanční pomoc. I tak je důležité upozornit, že úspory, které získáte komplexní revitalizací domu, tuto pomoc výrazně převyšují. Komplexní revitalizace s sebou navíc nese přínosy, které finančně ocenit nelze.

5. Cena

Při porovnání ceny od jednotlivých potenciálních dodavatelů srovnávejte srovnatelné. Na začátku je nutné stanovit přesně požadavky. Zkontrolujte rozsah nabízených položek u jednotlivých nabídek. Srovnejte s doporučením projektanta v návaznosti na zjištěný stav bytového domu. Na první pohled nižší cena nemusí znamenat ušetřené finanční prostředky. Pozor na více práce.

6. Volba materiálů

Dbejte na dodržování materiálů předepsaných v projektu. Zkuste kontrolovat dodávky na vaši stavbu. Opět platí pravidlo, levný materiál nemusí vždy přinést úspory. Volte takového dodavatele, který má jméno na trhu, je stabilní a dá se u něj na základě jeho referencí předpokládat vysoká kvalita.

7. Výběr dodavatele stavebních a montážních prací

I zde platí pravidlo - vybírejte na základě prověřených a ověřitelných informací, tedy dívejte se, jak to dělali jinde. Nejlépe osobním kontaktem s lidmi, kteří vám mohou podat své osobní zkušenosti s danou společností. Dále je důležité si uvědomit, že v průběhu vlastní revitalizace domu je tento dům stále užíván a obýván. Vlastní harmonogram prací vám tedy společnost musí nabídnout a připravit tak, aby se i během stavebních prací v domě dalo relativně „normálně“ žít.

8. Průběžná kontrola

Stavební dozor nezávislý na dodavateli je důležitým pomocníkem. V průběhu stavby však nespoléhejte pouze na něj. Dívejte se okolo sebe, nebojte se zeptat a vyžadujte odpověď. Máte-li podezření, že se děje něco nesprávného, ihned reagujte. V případě nejasností kontaktujte stavební dozor. Informujte samotné obyvatele domu, co a jak se bude dělat. I oni mohou pomoci s kontrolou. Závady odhalené v průběhu stavebních prací včas, vám můžou do budoucna ušetřit velké problémy a potíže.

9. Uložení stavebního materiálu a předání stavby

Vždy dohlížejte na to, jak je stavební materiál uložen. Je nepříjemné, když zjistíte, že se váš zateplovací materiál nachází na druhé straně sídliště, protože foukal silný vítr. Hodnota složeného materiálu je velmi vysoká, a tak zde hrozí i nebezpečí zcizení.

Po dokončení stavebních prací by stavba měla být předána v takovém stavu, aby i okolí odpovídalo novému kabátu vašeho domu.

10. Pojištění

Doporučujeme vždy revitalizovaný dům přepojistit. Po rekonstrukci má výrazně vyšší hodnotu, a tak stávající pojistná smlouva s velkou pravděpodobností neplní 100% svůj účel a nemovitost je podpojištěná.Pojistit lze také stavbu, materiál i odpovědnost, a zabránit tak nepříjemnostem v průběhu realizace.

… a pár informací navíc

Komplexní revitalizací lze dosáhnout úspor 30 až 60%

Použitím nestandardních zdrojů energií se energetické náklady mohou ještě výrazněji snížit

Ne všechny přínosy lze finančně vyčíslit

V průběhu stavebních prací chraňte okolí domu, hlavně stromy a keře

V domě nežijí pouze lidé, chraňte tedy i ty, kteří bydlí s vámi a mohou být ohroženi (kontaktujte Českou inspekci životního prostředí)

Autor: PeN