371/2004 Sb. - Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Základním dokumentem každého společenství jednotek jsou stanovy. Tyto jsou specifikovány zákonem 371/2004 Sb.