Ekologie

Zajímavosti

Do roku 2020 by se měla významně zvětšit rozloha chráněných území na Zemi

Delegáti mezinárodní konference o ochraně světové přírodní rozmanitosti a spravedlivém využívání přírodních zdrojů v japonské Nagoji se shodli na novém strategickém plánu pro ochranu přírodní rozmanitosti do roku 2020.

Plán obsahuje závazek zvětšit rozlohu suchozemských chráněných území a národních parků ze současných přibližně 12,5 na 17 procent celkové rozlohy zemské souše. Mořská chráněná území by se měla z nynějšího jednoho procenta rozrůst na deset procent.

Konference v Nagoji byla už desátým setkáním stran Úmluvy o biologické rozmanitosti. Ta byla poprvé předložena k podpisu v roce 1992 na summitu v brazilském Rio de Janeiru. Přistoupení České republiky k úmluvě schválila vláda ČR v lednu 1993, v platnost pro ČR úmluva vstoupila v březnu 1994. Dnes smlouva platí pro více než 190 zemí, z významných států ji neratifikovali pouze v USA.

Mezi hlavní cíle úmluvy patří ochrana biologické rozmanitosti na všech jejích úrovních, udržitelné využívání jejích složek a přístup ke genrtickým zdrojům a spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z jejich využívání.

Článek o mezinárodní konferenci v Nagoji najdete na http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dohoda-o-biodiverzite-do-roku-2020-chranme-17-procent-souse-a-desetinu-oceanu.

Zdroj: Ekolist.cz