Ekologie

Zajímavosti

Infotherma 2011

Výstaviště Černá louka Ostrava zve od 17. do 20. ledna na Infothermu 2011. Ostravská Infotherma je největší specializovanou výstavou k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech v ČR a SR.

V úterý 18. ledna se odborný program zaměří na teorii a současnou praxi využívání tepelných čerpadel v České republice a Evropské unii. Středeční den je věnován pasivním domům a nese název "Pasivní domy - bydlení současnosti a budoucnosti".

Ve čtvrtek 20. ledna se bude přednášet o současném stavu a perspektivách řešení vytápění, o úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Úvodní přednáška pojedná o lokálních topeništích a jejich podílu na znečišťování ovzduší, poté se bude hovořit o posuzování energetické náročnosti budov, nízkoenergetické a pasivní výstavbě, měření postupu tepla a termovizi.Přenáškový maratón zakončí soubor informací o energetické účinnosti vytápěcích systémů a jednotlivých druhů paliv.

Vše o výstavě Infotherma 2011 a harmonogram odborného doprovodného programu hledejte na http://infotherma.cz/aktualne/default.aspx?id=23.

Autor: Petr Sobol