Ekologie

Zajímavosti

Josef Kučera vystavuje fotografie chráněných rostlin Orlických hor

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v Orlických horách otevře od 5.listopadu do 20. prosince výstavu "Rostliny Orlických hor a podhůří". Autorem více než třiceti barevných velkoformátových fotografií je pracovník Správy CHKO Orlické hory a předseda východočeské pobočky České botanické společnosti Josef Kučera.

Expozice je výběrem toho nejlepšího z Kučerova fotografického archivu. Každá vystavená fotografie zachycuje jinou rostlinu z oblasti Rychnova nad Kněžnou a okolních regionů. Všechny druhy zobrazených rostlin patří mezi ohrožené.

Jedním z nejvzácnějších exemplářů je podle Josefa Kučery hořeček mnohotvarý český. V České republice kriticky ohrožený rostlinný druh je dokonce v hledáčku projektu Evropské unie "Natura 2000", zaměřeného na ochranu vážně ohrožených rostlin. V CHKO Orlické hory se vyskytují hned dvě lokality, kde hořeček roste. Kučerovy fotografie seznamují návštěvníky i s jinými ohroženými druhy, například s rosnatkou, lučnící, bledulí nebo orchidejí.

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v Orlických horách - kontakt, provozní doba a vstupné: http://www.orlickehory-cz.info/index.php?nid=1053&lid=CZ&oid=404296

Zdroj: Ekolist.cz, Rychnovský deník.cz, www.orlickehory-cz.info