Ekologie

Zajímavosti

Klimatická konference v Cancúnu nepřinesla globální dohodu

V první polovině prosince hostil mexický Cancún dvoutýdenní klimatickou konferenci Organizace spojených národů. Do Mexika vyslalo své zástupce více než 190 zemí světa, sešli se signatáři Hjótského protokolu a Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu.

Maratón jednání sice nevyústil v globální dohodu, přesto vyslal několik pozitivních signálů. Vlády se shodly, že snížení emisí musí být v souladu s vědeckými poznatky a má se pohybovat mezi 25 až 40 procenty do roku 2020. Nárůst globální teploty by neměl překročit dva Celsiovy stupně. Společnou dohodu se však zatím nepodařilo uzavřít.

Vlády se dále věnovaly klimatickým financím a založily klimatický fond s cílem poskytnout rozvojovému světu potřebné miliardy na boj se změnou klimatu a na ukončení odlesňování. Nebyl však stanoven žádný způsob zajišťování těchto peněz.

Dalším významným rozhodnutím z Cancúnu je mechanismus, který má ochránit tropické lesy a zároveň zajistit dodržování práv domorodých obyvatel a zajištění biodiverzity.

Postoj některých států zabránil tomu, aby účastníci konference dospěli k výraznějším a strategickým výstupům. Proti pokračování Kjótského protokolu se vyslovili zástuoci Ruska a Japonska. Spojené státy, které vypouštějí historicky největší množství emisí, smetly se stolu několik důležitých bodů dohody a zpochybnily úspěšný výstup celé konference.

Zdroj: www.greenpeace.org

Autor: Petr Sobol