Ekologie

Zajímavosti

Podzimní Botanická zahrada v Praze voní jehličím a zve na výstavu "Jehličnatá NEJ"

Ti, kdo navštíví Botanickou zahradu v Praze - Troji v říjnu nebo v listopadu, mají možnost poznat jehličnany téměř všemi smysly. Nejenže ucítí jejich vůni a prohlédnou si řadu živých exponátů, perokreseb či fotografií. Řadu vjemů si obohatí a doplní na doprovodné hmatové výstavě.

"Vůně jehličí aneb Poznávejte jehličnany všemi smysly" představí různorodost jehličnatých dřevin vidomým i nevidomým návštěvníkům. Proběhne od 15. do 24. října ve venkovní expozici Areálu JIH a bude doplněna zvukovým průvodcem i popisky v brailově písmu.

Expozice "Šišky" ohromí obřími až půlmetrovými šiškami z borovice Lambertovy, které se objeví v kontrastu z miniaturními šiškami z cypřišků. Sbírku šišek doplní perokresby Lídy Businské a fotografie.

Ve Fata Morganě potkáme málo známou skupinu jehličnanů tropů a subtropů.

Další z doprovodných akcí je procházka sbírkou jehličnanů s její murátorem Eduardem Chvostou, v říjnu i v listopadu proběhne "Jehličnatý jarmark", který nabídne především miniatury vhodné pro všechny typy zahrad.

Další informace o podzimní výstavě "Jehličnatá NEJ", která si vyhradila v kalendáři pražské Botanické zahrady" interval od 9. října do 28. listopadu, i o všech doprovodných akcích hledejte na http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/kalendar-akci/jehlicnata-nej.html?page_id=3720.

Autor: Petr Sobol