Termostatické hlavice – pro komfortní klima

S nárůstem cen energií a s možnými krizemi v dodávkách elektřiny nebo plynu se stále častěji zamýšlíme nad tím, jak ušetřit za vytápění a přitom v bytech zachovat tepelnou pohodu. Umožňují to regulátory teploty, k nimž patří termostaty, termostatické ventily a hlavice.

Termostatické hlavice – pro komfortní klima

S nárůstem cen energií a s možnými krizemi v dodávkách elektřiny nebo plynu se stále častěji zamýšlíme nad tím, jak ušetřit za vytápění a přitom v bytech zachovat tepelnou pohodu. Umožňují to regulátory teploty, k nimž patří termostaty, termostatické ventily a hlavice.

Pojďte soutěžit o lepidla UHU do vaší domácnosti.
Pokud chcete mít v jednotlivých místnostech různé teploty, pak je vhodné použít regulační ventily s termostatickou hlavicí. Ty se připojují na každý radiátor. Ventily můžete mít od nejjednodušších typů, které se ovládají ručně, přes termostatické hlavice až po programovatelné.

Termostatické hlavice

Termostatické hlavice reagují na teplotu v místnosti. To znamená, že se na nich určitým způsobem nastaví požadovaná teplota, kterou pak udržují. Využívají je také otopná tělesa od firmy Korado.

Pro nastavení a regulaci požadované teploty vzduchu ve vytápěné místnosti je nezbytné, aby na otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT byla osazena termostatická hlavice. Pro přímou montáž lze použít pouze termostatické hlavice s připojovacím závitem M 30 x 1,5.

Pro základní orientaci klientů předkládáme základní typy od jednotlivých výrobců působících na českém trhu. Uveďme například: COMAP - typ IF 1, DANFOSS - typ RAE-K 5034, DANFOSS -typ RAW-K 5030, EBERLE - typ TRV 4, GIACOMINI - typ R460H, HEIMEIER -typ K, HEIMEIER - typ WK, HEIMEIER - typ VD, HER Z- typ 1 9260 98, HERZ - typ 1 7260 98, HONEYWELL - typ T200 M, IVAR – typ T 5000, OVENTROP - typ Uni LH, SIEMENS - typ RTN51 a další.

Modely v provedení VENTIL KOMPAKT

V novodobých otopných soustavách společnosti Korado se přednostně používají desková otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT především z toho důvodu, že přívodní potrubí lze vést horizontálně pod otopným tělesem v podlaze, ve stěně nebo po stěně zakryté lištou. Pro jejich optimální funkci a využití jejich předností se doporučuje použít připojovací kompaktní armatury a termostatické hlavice. U těchto otopných těles jsou od počátku používány regulační armatury firmy HEIMEIER, která patří v této oblasti k evropské špičce. I když jsou používány armatury stále od jednoho výrobce, přesto zde od roku 1997 došlo k určitým změnám. Jde především o ventilové vložky se závity M 22 x 1,5, G 1/2 s označením 4324 a o vložený ventil se závitem G 1/2 s označením 4430.

Důležité pro praxi:

Zmíněné novinky však nepřinesly žádné změny v oblasti dimenzování (závislost tlakové ztráty na hmotnostním průtoku) ani ve způsobu přednastavení na požadovaný regulační stupeň pomocí speciálního klíče. Uvedené číselné označení je vyraženo na čelní ploše ventilu a lze jej odečíst po sejmutí ruční nebo termostatické hlavice. Pokud je třeba regulační armaturu v otopném tělese vyměnit, je bezpodmínečně nutné nejprve ji podle těchto čísel identifikovat a teprve pak ji objednat. Uvedené armatury nejsou v žádném případě mezi sebou zaměnitelné.
Technickými podklady firmy Korado se prolíná jedna podstatná myšlenka. Připojit otopné těleso tak, aby byly splněny podmínky pro:
  • regulaci průtoku teplonosné látky
  • uzavření na straně vstupu i výstupu
  • regulaci teploty vzduchu ve vytápěné místnosti

Připojovací armatury

Moderně koncipovaná otopná soustava předpokládá instalaci armatur, které zajistí uzavření otopného tělesa na straně vstupní a výstupní vody a popř. i vypuštění či napuštění otopného tělesa teplonosnou látkou bez přerušení provozu otopné soustavy. Volba armatur s ohledem na uvedené požadavky je závislá na materiálu rozvodného potrubí:

  • měď nebo přesná tenkostěnná ocel, plast nebo kombinace plast-kov-plast - použít kompaktní připojovací armaturu s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou příslušnými svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí
  • černé ocelové trubky s trubkovým závitem - použít 2 ks uzavíracího šroubení

Zdroj: www.ceskykutil.cz