Ekologie

Zajímavosti

Uherské Hradiště se otevírá dalšímu ročníku přehlídky filmové a televizní ekologické tvorby

Mezinárodní festival filmů a videoprogramů "Týká se to také tebe" pořádá Klub kultury Uherské Hradiště od 22. do 28.listopadu. Festival TSTTT začal psát svou historii před pětatřiceti lety a u jeho zrodu stál také významný český ochránce přírody, novinář a publicista Josef Velek.

Cílem projektu TSTTT je upozornit veřejnost na filmová a televizní díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě. Součástí letošního programu jsou přednášky o rybolovných expedicích a ekologickém zemědělství, X.krajská konference EVVO, seminář k aktuálním problémům ochrany přírody, filmová a fotografická soutěž. Galerie Reduta vystaví fotografie Tomáše Hájka z Mexika, v podkroví Reduty najde zázemí výstava "Pestrost ptačího světa", zaměřená na život našich ptáků a jejich ochranu.

Vše o TSTTT 2010 najdeta na www.tsttt.cz/.