Úpravy STA pro příjem digitálního signálu

Adaptaci na digitální signál je možno provést v zásadě dvěma způsoby, třetí je pouze výhodnou kombinací prvního a druhého.

 • do společné antény zavést přímo zesílený signál z antén; každý účastník ať si zakoupí vlastní individuální digitální přijímač
 • před vstup do bytových rozvodů zařadit převodníky na analogové televizní kanály - anténa bude fungovat postaru, účastníci budou televizi sledovat na svých původních televizorech bez potřeby kupovat individuální digitální přijímače.
 • kombinace variant A + B: zavést do rozvodu přímo zesílený signál z antén, a k němu přidávat základní programy převedené na analogové kanály pomocí převodníků. Pokud se někomu bude zdát takové řešení ekonomicky nevýhodné, tak je potřeba, aby se s celou problematikou lépe seznámil.Jediným aktivním prvkem společné antény bude širokopásmový zesilovač. Je to levné a bezproblémové řešení s jedinou nevýhodou, že každý účastník bude muset mít ke každému analogovému televizoru nebo videorekordéru jeden settopbox.
Úprava A může být funkční jen u moderních rozvodů, které přenášejí pásmo UHF. Tato podmínka nebývá splněna u zastaralých rozvodů.
  Výhody:

 • rozvodem se bude přenášet přímo zesílený digitální signál z antény, to znamená neomezený počet programů a obraz v digitální kvalitě
 • minimální společné zařízení znamená nízké náklady na údržbu a malou spotřebu el.energie
Před zesilovací soupravu spol. antény se předřadí digitální přijímače s modulátorem (tzv. převodníky), na každý program 1 převodník. Při větším počtu převodníků bude společné zařízení složité, drahé, méně spolehlivé, a spotřebuje hodně el.proudu. Kvalitu příjmu budou i nadále negativně ovlivňovat domovní rozvody. U hodně zastaralých rozvodů může být problém instalovat více než 9 programů.
  Výhody:

 • úprava je vhodná i pro zastaralé rozvody
 • v rozvodu se bude přenášet analogový signál, tak, jak tomu bylo doposud, uživatelé bytů budou dále používat analogové televizory, a nebudou potřebovat žádná přídavná zařízení

K novému zesilovači (jako u varianty A) se navíc nainstalují převodníky na analogový signál (jako u varianty B), ale pouze na základní programy. Podmínkou úpravy je, aby byl rozvod schopen pracovat v UHF pásmu. Tato podmínka není nikdy splněna u zastaralých rozvodů.
  Výhody:

 • v rozvodu zůstane zachován analogový signál základních TV programů pro majitele analogových televizorů a videorekordérů
 • kdo bude požadovat vyšší kvalitu nebo více programů, bude mít možnost připojit ke společné anténě vlastní individuální digitální přijímač
 • společné zařízení zůstane relativně jednoduché