Ekologie

Zajímavosti

V Jihlavě se těšili z bohaté podzimní hadí nadílky.

V Zoologické zahradě se v září a říjnu narodilo přes šedesát mláďat hroznýšovce jamajského. Na sklonku října se počet hadů v jihlavském exotáriu rozrostl o devět mladých hroznýšovců portorických.

Samičky hroznýšovce jamajského připravily pracovníkům exotária doslova hadí nadělení. Během 13. září přišlo po půlroční březosti samičky na svět 27 živých potomků. O měsíc později, 12. října, porodila druhá samička dokonce 35 mláďat. Všechna háďata jsou umístěna v zázemí terária, kde budou v klidu růst do věku přibližně jednoho roku. Následně je zaevidují a nabídnou dalším zoologickým zahradám či chovatelům splňujícím podmínky pro chov hadů v kategorii CITES.

Devět mláďat hroznýšovce portorického se narodilo během pondělí 25. října. Jejich rodiče své ošetřovatele opravdu překvapili. Je jim totiž již přes dvacet let a poslední mláďata se jim narodila před pěti lety. Pár hroznýšovců portorických získala Zoo Jihlava v roce 1989 z privátního chovu. Od té doby tady přivítali na svět přes čtyřicet jejich potomků. Hroznýšovec portorický žije na ostrově Portoriko a v dospělosti dorůstá délky až dvou metrů. Ve své domovině patří mezi ohrožené druhy, je zapsán v kategorii CITES.

CITES

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

V současné době je pod úmluvou podepsáno 175 smluvních stran. Česká republika je smluvní stranou od 1. ledna 1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).

Zdroj: www.zoojihlava.cz, www.mzp.cz

Autor: Petr Sobol