Ekologie

Zajímavosti

V Praze je 191 památných stromů, najdeme je v galerii a s jejich fotografiemi můžeme soutěžit

Turisté ze všech koutů světa přijíždí do Prahy především za historickými a kulturními památkami, přejí si prohlédnout muzea, kostely, galerie... Na území naší matropole najdeme také místa s krásnou přírodou. V Praze je 89 maloplošných chráněných území, 12 evropskv významných lokalit Natura 2000, 12 přírodních parků a 191 památných stromů.

Galerie stromů

Mezi památnými stromy převládají s 60 procenty duby, ve znečištěném prostředí jsou odolnější než ostatní stromy. Za duby následují lípy, jasany, platany, jírovce a buky. Nejstarším pražským památným stromem je dub Karel u Kolodějského zámku (550 let), nejvyšším 45 metrů vysoký buk v oboře Hvězda. Největším počtem památných stromů, devatenácti lipami, se může pochlubit katastrální území Suchdol.

Unikátní galerii, nabízející mapy s umístěním i fotografie jednotlivých stromů v průběhu různých ročních období včetně praktických tipů, jak se k nim dostat, přináší web

http://www.prazskestromy.cz/index.php?a=8.

V galerii najdeme například velký dub letní na Císařském ostrově, exotický jinan dvoulaločný v Královské oboře, dub uherský v Italské ulici, lípu srdčitou Na Šabatce nebo platan javorolistý v zahradě Kinských.

Fotosoutěž "Pražské památné stromy"

Portál Pražské stromy.cz vyhlásil fotografickou soutěž "Pražské památné stromy. Do první soutěžní kategorie "Dobové fotografie dnes pražských památných stromů" staršího data než rok 2000. Kategorie "Pražské památné stromy v současnosti" se soustředí na zachycení stavu zobrazovaných stromů z různých pohledů, napřiklád v proměnách během dne nebo v rozličném počasí.

Soutěž je vyhlášena pro všechny věkové kategorie a soutěžící mohou posílat libovolné množství fotografií.

Uzávěrka "Pražských památných stromů" je 10. října. Soutěžní práce se posílají na e-mailovou adresu prazskestromy@seznam.cz. K odeslaným snímkům je nutné připojit kontakt a adresu odesílatele. Na uvedeném e-mailu se rovněž poskytují bližší informace a zodpovídají případné dotazy.

Autor: Petr Sobol