Ekologie

Zajímavosti

Vodní stezkou k pozorovatelně bobrů

Návštěvníci Českého lesa si mohou zpestřit podzimní výlet procházkou novou Vodní stezkou. Asi kilometrová trasa, dárek k pátému výročí CHKO Český les, se oficiálně otevře 3. října. Správa Chráněné krajinné oblasti Český les tak pokračuje v zatraktivnění regionu pro turisty, před rokem zprovoznila stezku Podkovák s výhledem na rašelinná jezírka, zvažuje se se také renovace sklářské stezky.

Oblast kolem zanikajících vodních nádrží u bývalé samoty Kolm na Tachovsku v severní části CHKO, kde je stezka situována, se stává významnou lokalitou, v níž se usídlil bobr evropský. Kroky turistů povedou zejména k bobří pozorovatelně. Srub s průhledem na nádrž umožní sledovat bobří hrad, okusy a večer také samotné hlodavce. Dalšími atrakcemi naučné trasy jsou pozorovatelna vodního ptactva a molo pro sledování vodních živočichů, například žab nebo čolků.

Vodní svět najdeme dva kilometry za naučnou stezkou Podkovák, která od loňského října láká výhledem na rašelinná jezírka a představuje vzácnou masožravou rosnatku okrouhlolistou nebo rojovník bahenní. K nové terénní stezce musejí návštěvníci dojít pěšky asi pět kilometrů.

Bobr evropský (Castor fiber)

Až metr velký a třicet kilogramů vážící hlodavec je díky plovoucím blanám na zadních končetinách a uzavíratelným nozdrám dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Pod vodou vydrží až dvacet minut. Na předních končetinách má částečně protistojný prst, proto dokáže uchopovat předměty a využívá toho při stavbě obydlí. Bobr evropský je po jihoamerické kypabaře druhým největším hlodavcem.

U nás můžeme bobry evropské potkat na říčních a lužních nivách v povodí Labe, Moravy, Odry nebo Dyje. V ČR žije na 450 rodin bobrů. Do Českého lesa se bobři dostali z Bavorska, kde byli v 60. letech minulého století uměle vysazeni. Stabilně tady žijí od roku 1992 a jejich počet se ustálil na 44 rodinách. Základ zdejší bobří populace se nachází na Kateřinském potoce.

CHKO Český les

Naše nejmladší velkoplošné chráněné území zabírá nadpoloviční většinu stejnojmenného pohoří, které tvoří přirozenou hranici s Německem. Táhne se v pruhu asi 80 km dlouhém a 5–15 km širokém přibližně od hraničního přechodu Folmama–Furth im Wald až k Dyleni. Český les s nejvyšším vrchem Čerchov (1042 m) se dělí na Čerchovský les, Kateřinskou kotlinu, Přimdský les a Dyleňský les. Českým lesem probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním mořem (Radbuza, Úhlava, Mže) a Černým mořem (Kateřinský potok). Správa CHKO Český les sídlí v Přimdě.

Zdroj: CeskeNoviny.cz, Ekolist.cz, cs.wikipedia.org, www.ceskyles.ochranaprirody.cz, www.turistickaencyklopedie.cz

CHKO Český les se zobrazí na mapce chráněných krajinných oblastí a národních parků na http://www.ochranaprirody.cz/?cmd=page&type=102.

Autor: Petr Sobol