Informace o Vaší organizaci (úřadu, družstvu, sdružení, atd):

*Statut oragnizace:
*Jméno organizace:
*Ulice:
*PSČ:
*Město:

Vaše kontaktní údaje:

Funkce:
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Doplňkové údaje*:

1. Souhrnné informace o spravovaném bytovém fondu:
Celkový počet spravovaných domů:
Počet domů starších jak 20 let:
Počet domů s dálkovou dodávkou tepla a TUV:
Počet domů po GO obvodového pláště:
Počet domů po GO bytových jader nebo výtahů:
Počet panelových bytových domů:
Počet cihlových bytových domů:

ANO NE u kolika
domů
2. Plánujeme rozsáhlejší opravy:
3. Jaké:
Oprava střech:
Zateplení obvodového pláště:
Energetický audit:
Montáž regulačních a měfiících prvků tepla a teplé vody:
Rozsáhlejší oprava výtahů:
Změna zdroje tepla a teplé vody:
Oprava/výměna oken:
Oprava/výměna balkonů/lodžií:
Oprava jádra:
Oprava rozvodů:
Jiné výše neuvedené opravy:     

4. Nejčastější technické nedostatky a problémy spravovaného bytového fondu:
ANO NE u kolika
domů
Vady střech
Zateplení obvodového pláště
Energetický audit
Montáž regulačních a měřících prvků tepla a teplé vody
Technický stav výtahů
Zdroje tepla a teplé vody
Okna a dveře
Balkony a lodžie
Bytová jádra
Technické rozvody
Jiné výše neuvedené
Počet
5. Chceme zaslat více kusů informačních materiálů:
6. Materiál, které projekt "Jak to dělají...", pro nás obsahuje zajímavé a potřebné informace:
7. Další informace zasílat:
8. Dotazník I. etapy jsem zaslal/a:
9. Dotazník II. etapy jsem zaslal/a:

Souhlasím, aby údaje uvedené v tomto formuláři byly používány ke komunikačnímu projektu rekonstrukce panelového bytového fondu.
*) vyplnění těchto údajů nám pomůže lépe specifikovat stávající situaci v oblasti revitalizačních procesů.
Podpisem a odesláním dotazníku vyjadfiují účastníci svůj souhlas s podminkami průzkumu, se zpracovaním uvedených osobních údajů pofiadatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a pfiijímají odpovědnost za poskytnutí údajů.

Zpět