Téma: Vybudování výtahu

16.11. 2010 0:13
Zpracovává Vaše firma i projekty na vybudování výtahu v domě, kde původně výtah osobní nebyl (pouze dopravní pevného paliva ze sklepa do jednotlivých pater – dnes využitý pro el. rozvody: a) vnější, b) uvnitř domu – v bývalém prostoru přepravního výtahu?
Mgr. Stanislav Vybíral
Dobrý den pane Vybírale, ano, naše firma tyto projekty zpracovává a několik podobných realizací již máme úspěšně za sebou. Většinou je výhodnější umístit výtah uvnitř domu. Problém ovšem může být velikost šachty. Ta bývá standardně rozměrů 1200*1500 mm (š.*hl.). Obávám se, že do vaší šachty (pro výtah na pevné palivo) by se osobní výtah nevešel. Tento prostor bývá většinou pouze 900*900 mm. Dalším požadavkem je to, že nově instalovaný výtah pro přepravu osob musí mít nejmenší nosnost 250 kg, tedy půdorysnou plochu kabiny 0,766 m2 a ve výtahové šachtě i strojovně nesmí být žádné jiné zařízení nebo rozvody, které k výtahu přímo nenáleží. Je nutno tedy přesně změřit půdorysný rozměr šachty. Pokud byste nemohl uvedené podmínky splnit, musíte umístit výtah vně objektu. Nabídku na takovýto výtah bude možno vytvořit po prohlídce vašeho domu.
Na základě SoD byla provedena komplexní rekonstrukce výtahu. Během ní byl odtraněn keson, který stará technologie obsahovala a nový, i když byl ve stavební i dokumentaci převzetí díla uveden, instalován nebyl. Po půl roce provozu byla šachta zatopena. Firma vodu odtranila a natřela stěny nátěrem. Po dalších cca 6 měsících (po vydatnějších deštích) byla šachta zatopena opět. Byl tedy(i když velmi liknavě) instalován nový keson a vše je v pořádku. Dle názoru firmy došlo k odstranění závady (bezplatně v rámci servisu v záruční době). Dle našeho názoru šlo o pozdní dokončení stavby, protože vědomě nebyl původně dodán a instalován nezbytný díl stavby, bez kterého nelze dílo dlouhodobě a bezpečně provozovat. S tím samozřejmě souvisí i otázka vzniku penále. Jak v tomto případě postupovat? Děkuji. Je možno mi poslat odpověď na janneugebauer@seznam.cz P.S.: Jsem pravidelným účastníkem vašich výborných seminářů. Díky za ně.

Přidat odpověď

Vaše jméno:
Kontrolní kód
Prosím opište tento kód
Zpět na fórum