Téma: Měření tepla na radiátorech v bytech.

12.1. 2011 10:41
Mám dotaz, zda má někdo zkušenosti, jak se mají nadstavovat elektroinické měřiče tepla na radiátorech. Zda existuje nějaký právní předpis, nebo si to firmy dělají, jak chtějí. Podle mého názoru fy. nadstavují tyto měřiče podle počtu článku v místností ( viz naše) a neberou v úvahu tepelné ztráty vypočtené projektantem a počet článku, které musí při stejné velikostí místností, ale různé poloze ( pod střechou) vytopit tuto místnost na požadovanou teplotu projektu ÚT.Potom ve stejné místností při stejné teplotě v místností a stejnou dobu je různy počet dílku na měřiči, což znevýhodňje byty v posledních podlažích domu a za stejnou teplotu v místností platí víc za teplo! Toto odporuje Metodickému pokynu k vyhlášce č.372/2001, § 4,odst. 2, kde je uvedeno, aby způsob rozúčtování nákladu na vytápění zajistil každému spotřebiteli, že jeho úhrada za vytápění je úměrna dosažené úrovni poskytované služby ( tj. prjektované vnitřní teplotě), nikoliv množství tepla potřebného k jejímu zajištění. Na dotaz u firem, všichni tvdí, že to dělají správně, ale podle čeho! j.R.
Jan Roháč

Přidat odpověď

Vaše jméno:
Kontrolní kód
Prosím opište tento kód
Zpět na fórum