Téma: odkládání nábytku

21.6. 2012 12:21
Může být odkládán dřevěný nábytek ve společných prostorách (kočárkárny a sušárny)?
Alois Stöhr
Podle čl. 3.4 ČSN 73 0833 se obvykle sušárny posuzují jako prostory bez požárního rizika (tedy lze je charakterizovat množstvím hořlavých materiálů 7,5 kg/m2 , tedy by tam nic víc být nemělo.) Kočárkárny se podle čl. 5.1.4 ČSN 73 0833 obvykle posuzují jako prostory s požárním rizikem, pokud jsou od ostatních prostor požárně oddělené, lze je charakterizovat množstvím hořlavých materiálů 15 kg/m2, tedy by tam nic víc být nemělo. Pokud máte nejasnosti ohledně stanovení požárního rizika, kontaktujte autorizovaného technika nebo autorizovaného inženýra pro obor požární bezpečnosti staveb. (Pokud tam vznikne např. malá provozovna nebo sklad, je třeba požární riziko projektově znovu určit a rekolaudovat tento nový prostor.)

Přidat odpověď

Vaše jméno:
Kontrolní kód
Prosím opište tento kód
Zpět na fórum