Akční plány na energetické využívání biomasy

Akční plán je sousloví, které u mnoha lidí pamatujících doby před rokem 1989 nebudí velkou důvěru. Nicméně je jasné, když jakékoliv odvětví uznáme za důležité a chceme, aby se rozvíjelo a bylo v něm dosaženo určitých cílů a výsledků, tak musíme podle nějakého plánu či itineráře postupovat, ať už ho nazýváme jakkoliv. V oblasti energetického využití biomasy existuje na evropské úrovni akční plán Biomasa. V současné době by měla být schválena též nová energetická evropská směrnice, kde již budou přímo definovány závazné cíle pro jednotlivé státy, a každý stát bude muset mít vypracovaný plán, jak těchto cílů dosáhnout. Zároveň se také Evropská unie snaží podněcovat evropské regiony k vytvoření regionálních akčních plánů, které vycházejí ze státního akčního plánu, nicméně reflektují specifika daných regionů.

Když se podíváme při vědomí těchto souvislostí na Českou republiku a její regiony, jaký obraz se nám naskytne?

Akční plán Biomasa v ČR

Na akčním plánu Biomasa pro Českou republiku se pracovalo od roku 2006 a od roku 2007 byl předáván, vracen, přepisován, to vše kvůli požadavkům Ministerstva zemědělství, které se nemělo k jeho schválení. Málokdo se u nás v oblasti obnovitelných zdrojů energie odváží k závaznému přijetí jasných a definovaných cílů které chybí i v akčním plánu. Nejsme sice v Evropě ojedinělí, akční plán má zatím schváleno pouze pět států (Estonsko, Irsko, Holandsko, Španělsko a Velká Británie) a přibližně polovina států má svou strategii energetického využití biomasy určitým způsobem pojatou a vyvinutou, nicméně například Rakousko, které zatím nemá akční plán pro biomasu schválený, podporuje využití biomasy a celkově OZE nesrovnatelně více než Česká republika.

Akční plán Biomasa pro Českou republiku byl tedy po značných průtazích schválen na podzim roku 2008 a prozatím nevešel na veřejnosti dostatečně ve známost, z čehož pramení i fakt, že Evropou podporované regionální akční plány u nás v podstatě neexistují. Jsou sice vypracované krajské energetické koncepce, ale například v Jihočeském kraji v ní biomasa nehraje důležitou úlohu. Její potenciál je v koncepci vypracován poměrně dobře, ale konkrétní kroky k jejímu využití jsou jen vágně naznačeny a cíle (například procentuální zastoupení energie z biomasy v celkové spotřebě energie) vytyčené nejsou vůbec. Na jednu stranu je pravda, že regiony v České republice nemají v této oblasti dostatečnou kompetenci a hlavní rozhodnutí padají na úrovni republikové, na druhou stranu mají ovšem krajští politici možnost vyvíjet tlak směrem nahoru a být otevření k aktivitám zdola a podporovat je.

Schválení konkrétního regionálního akčního plánu je tedy v Jihočeském kraji hudbou budoucnosti, doufejme, že ne vzdálené.

Jak jsou na tom jinde ve světě?

Pro porovnání lze uvést příklady z regionů a zemí srovnatelných s Jihočeským krajem a Českou republikou. Na letošních Světových dnech úspor energie ve Welsu byla tomuto tématu věnována celá konference s názvem "Regionální akční plány pro biomasu", na níž přednášeli mluvčí z Evropy a severní Ameriky a která proběhla pod hlavičkou evropského projektu REGBIE+ Regionální bioenergetické iniciativy na podporu evropského trhu s teplem vyrobeným z biomasy.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/