Aktivní úspory tepla - II díl

Článek komplexně popisuje různé příčiny hluku v otopných soustavách, přináší souhrn důležitých opatření, které je nutné při návrhu a provozu otopné soustavy respektovat.

Hluk v otopných soustavách má různé příčiny, různou intenzitu i různý charakter v závislosti na zdroji hluku.

Příčinou hluku může být

  1. mechanický zdroj
  2. hydraulické poměry v teplovodních otopných soustavách.
  3. teplotní dilatace

Příčiny vzniku hluku se často kombinují.

Celý článek zde 

Autor: Ing. Jiří Matějček, CSc.
Organizace: Energetická zařízení s.r.o.

Zdroj: www.tzb-info.cz