Alokace Nová zelená úsporám je navýšena o 300 mil. korun

Původní alokace 600 milionů korun letošní výzvy Nová zelená úsporám byla o víkendu vyčerpána. MŽP dnes navýšilo finanční prostředky v letošní výzvě programu o dalších 300 mil. korun

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz