Bezpečný dům

Na mezinárodním veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009 byl veřejnosti prezentován projekt Ministerstva vnitra s názvem „Bezpečný dům". Technologie, které tvoří tento projekt, lze využít k ochraně osob a majetku i k pomoci v neočekávaných životních situacích - při uvíznutí ve výtahu nebo náhlé zdravotní nevolnosti.

Bezpečný výtah

Jedním ze základních prvků „Bezpečného domu" jsou výtahové technologie rozšířené o možnosti použití bezdrátových komunikačních a signalizačních prostředků. V návaznosti na české technické normy řady ČSN EN 81-xx je součástí každého nového výtahu nouzová signalizace, která zabezpečuje on-line propojení kabiny výtahu s dozorovým centrem, pro případ vzniku kritické situace ve výtahu a jejího okamžitého řešení. Jde například o možnost oboustranné komunikace při vyprošťování osoby uvízlé ve výtahu. Do příjezdu zásahové jednotky je operátor připraven vést s osobou uvízlou ve výtahu rozhovor. V době potřebné k vyproštění poskytne psychickou podporu, ale také zabezpečí případnou zdravotní nebo jinou pomoc.

Dohledové centrum
Dohledové centrum

Na využití moderních technologií v projektu „Bezpečný dům" jsme se zeptali JUDr. Tomáše Koníčka z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Na jakém principu technologie bezpečného výtahu funguje?

Princip „Bezpečného domu" spočívá ve sběru digitálních dat z celého domu (anebo pouze z připojených částí) a v jejich přenosu s využitím již vybudovaného General Packet Radio Service (GPRS) kanálu nouzové signalizace. Základním stavebním kamenem jsou právě výtahové technologie rozšířené o možnosti bezdrátových komunikačních a signalizačních prostředků. Řídicí jednotka výtahu (VTA) a datové komunikační zařízení zajišťují nouzovou signalizaci výtahu, kterou výtah dle platných českých technických norem musí obsahovat. V praxi to znamená, že výtah má vlastní SIM kartu s telefonním číslem, stejně jako mobilní telefon, a v daných časových intervalech komunikuje s pultem centralizované ochrany. Většinou si „povídají" o tom, že je vše v pořádku, ale v případě uvíznutí nebo technických potíží datové komunikační zařízení okamžitě odesílá zprávu přes GPRS kanál do servisního centra. Tam se zpráva zpracuje a vyprošťovací jednotka neprodleně vyjíždí k zásahu, neboť nedílnou součástí služeb je následná okamžitá reakce na přijaté poplachové zprávy. Výtah může být osazen na přání zákazníka čtečkami elektronických klíčů v jednotlivých stanicích a v kabině výtahu. Řízení výtahu lze nakonfigurovat dle požadavků zákazníka s oprávněním pro jednotlivé uživatele. Ze systému pak lze zpětně vyčíst informace o tom, který majitel elektronického klíče, kdy a kam výtah používal.


Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.hzscr.cz/