ČSOB leader trhu v obsluze bytových družstev a SVJ

V České republice je přes jeden milion bytů v panelových domech často starších než 25 let a ty potřebují údržbu. Ve vlastnictví bytových družstev (BD) nebo ve správě společenství vlastníků jednotek (SVJ) je více než polovina z nich. ČSOB je hlavní bankou pro téměř 15 tisíc bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, čímž zaujímá v České republice hlavní podíl a je leaderem trhu. Současně je největším poskytovatelem úvěrů těmto klientům. Dosud bylo uzavřeno přibližně 5 tisíc úvěrových smluv, které prezentují objem přesahující 16 miliard korun.

Úvěr zcela bez poplatku

Od dubna až do konce roku 2008 mohou bytová družstva a společenství vlastníků jednotek využít akční nabídky - zájemci o úvěr jej získají zcela bez poplatku. Ladislav Koucký, manažer ČSOB pro bytová družstva a SVJ říká: "Touto kampaní chceme usnadnit přístup těchto klientů k úvěrovým prostředkům. Kromě toho jsme připravili nový ČSOB Program pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, který je souhrnem klienty nejoblíbenějších bankovních produktů a služeb. Ten jsme vydali ve formě brožury, kterou jsme prezentovali formou direct mailu jako komplexní řešení jejich finančního hospodaření."

S podporou programu PANEL

Klientům z řad bytových družstev ČSOB zároveň nabízí možnost čerpat peníze v rámci programu financování revitalizačních programů s využitím státních podpor v rámci programu Státního fondu rozvoje bydlení "PANEL". "Díky Programu Panel řada vlastníků přešla od nic neřešících částečných oprav, na které několik let šetřili, ke komplexním rekonstrukcím, jejichž realizaci umožnilo využití úvěru v souběhu s dotací snižující úrokové náklady. Teprve komplexní modernizace přinášejí hmatatelné úspory v hospodaření s energiemi. Lze konstatovat, že právě díky dotacím v rámci Programu Panel se podařilo nastartovat tolik potřebný proces obnovy dosud zanedbaného, zejména panelového, bytového fondu. Více než třetinu z těchto dotací získali klienti, čerpající úvěr od ČSOB", doplňuje Ladislav Koucký.

Zájem stále stoupá

Nárůst počtu klientů, zejména pak zájem bytových družstev a SVJ o čerpání úvěrů od ČSOB, účelově určených na opravy a rekonstrukce bytových domů, je enormní. "Roční přírůstek schválených úvěrů o více než 7 miliard korun byl v loňském roce pro ČSOB rekordní. Přestože zvýšený zájem o úvěrové prostředky u těchto subjektů jistě zaznamenaly i ostatní banky, ČSOB se podařilo získat největší podíl," uvádí Ladislav Koucký. Do tohoto výsledku se zcela jistě promítly i pozitivní změny, ke kterým ČSOB na základě jejích zkušeností s potřebami družstev a SVJ přistoupila a které jim již standardně nabízí. Maximální splatnost úvěrů byla prodloužena na 20 let, banka také zmírnila požadavky na zajištění úvěrů a tak většina SVJ může získat úvěr zcela bez zajištění. V rámci akční nabídky "Úvěr bez koruny" poskytuje ČSOB úvěry bez poplatku za posouzení žádosti a jejich schválení. Mezi další služby klientům se řadí tzv. "Kalkulačka úspor", s jejíž pomocí může ČSOB zájemcům na počkání nejen namodelovat různé varianty splácení úvěru, ale současně je schopna jim říci, kolik prostředků lze získat na dotacích v rámci Programu Panel nebo specifikovat, jaké úspory nákladů na vytápění lze očekávat po provedení komplexního zateplení.

Hledáte informace?

S velkým zájmem se také setkávají semináře, které ČSOB pořádá pro členy bytových družstev a SVJ. Účast posluchačů i v menších městech překonala očekávání. Je patrné, že stále většímu počtu lidí není lhostejné, v jakých podmínkách bydlí, chtěli by kvalitu svých domů zlepšit, ale bojí se jak vysokých nákladů spojených s rekonstrukcí, tak případného zadlužení na řadu let. „Myslím, že se nám daří poskytovat jim takové informace, aby pro ně úvěr nebyl strašákem, ale naopak prostředkem, jak nejen zvýšit kvalitu jejich bydlení, ale potažmo i cenu jejich bytů," dodává Ladislav Koucký, manažer ČSOB pro bytová družstva a SVJ.

Zdroj: www.trendybydleni.cz