Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů v příštím roce Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009

Ceny pro nové elektrárny podle očekávání klesly. V případě nových výkupních cen pro fotovoltaické a větrné elektrárny je pokles o 5 %, přičemž Energetický regulační úřad (ERÚ) by chtěl snížit ceny ještě více. Tomu ale brání zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (č. 180/2005 Sb.). Zajímavou změnou je, že od ledna se rozlišují fotovoltaické elektrárny s výkonem pod 30 kW a nad 30 kW, ty menší mají nepatrně lepší výkupní ceny (12,89 Kč/kWh oproti 12,79 Kč/kWh). ERÚ tak dává najevo své sympatie k malým zdrojům, které se vejdou na střechu budovy, oproti řádově větším solárním elektrárnám stavěným často doslova na zelené louce.

Naopak nově zřizované malé vodní elektrárny (MVE) mají výkupní cenu oproti roku 2008 vyšší o 4 %, obdobně zdroje spalující čistou biomasu mají výkupní ceny vyšší o 2 až 7 %, podle druhu paliva. Rovněž bioplynové stanice mohou počítat s cenou vyšší o 5 %, resp. 8 % podle typu zařízení.

 

Celý článek naleznete zde

Zdroj: www.tzb-info.cz