Česká společnost CARBON REDUX byla vybrána jako poradce Slovenského MŽP pro prodej emisních kreditů

Česká společnost Carbon Redux byla v rámci veřejné zakázky vyhlášené v červenci t. r. vybrána jako poradce Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky pro prodej 27 miliónů emisních kreditů AAUs (Assigned Amount Units), tedy komodity, kterou mohou země prodávat podle pravidel Kyotského protokolu z roku 1990. Společnost Carbon Redux podala nabídku ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte.

Výsledek veřejného zakázky dnes v Bratislavě oznámil ministr životního prostředí SR József Nagy. Carbon Redux vyhrála obě části tendru – první, na prodej 10 mil. AAUs určených pro evropský trh, i část druhou, týkající prodeje 17 mil. AAUs v teritoriu Asie a Austrálie.

Úlohou Carbon Redux je najít kupce AAUs, ve spolupráci s MŽP řídit proces vyjednávání a radit MŽP s detaily transakcí. Carbon Redux bude také prezentovat slovenský GIS navazující na transakce s emisními kredity.

Carbon Redux je tzv. carbon asset manager, obchodník a konzultant v oblasti politiky změn klimatu sídlící v Praze a působící I v dalších zemích. Společnost řídí Stanislav Kolář – veterán klimatických projektů, který řídil první obchod s emisemi mezi českým městem Děčín a třemi městy australskými. Je poradcem Evropské komise pro oblast kooperace EU s Čínskou, Ruskem, Ukrajinou a dalšími zeměmi.

Členy teamu Carbon Redux pro slovenský projekt jsou mj. Petr J. Kalaš - bývalý ministr životního prostředí ČR, který v roce 2006 inicioval prodej AAUs v ČR a podílel se na monitoringu programu Zelená úsporám, Helmut Schreiber, jenž je dlouholetým manažerem klimatických projektů a jako vedoucí ekonom ve Světové bance řídil mnoho transakcí a projektů zaměřených na redukci dopadů klimatických změn, včetně prodeje AAUs a GIS a Petr Štěpánek, v letech 2007 až 2010 ředitel Státního fondu životního prostředí ČR – instituce, který byla příjemcem financí z prodeje českých AAUs a administrátorem českého GIS – programu Zelená úsporám.

Nabídka firmy Carbon Redux je podpořena spoluprací se společností Deloitte Advisory, která v současné době mj. zajišťuje monitoring a evaluaci českého program GIS (Zelená úsporám) a tuto roli je připravena hrát i na Slovensku. Transparentní a komplexní monitoring obchodů s AAU i navazujícího programu GIS je nezbytnou podmínkou uzavření transakce s emisními kredity.

alt

Zdroj: TZ CARBON REDUX