Co dělat, když...

Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.
Kalkulátor cen energií TZB-info

Na stránkách dodavatelů nejsou vždy úplné informace, informace jsou podávány tak, že zákazník může získat dojem, že jediným možným řešením je původní dodavatel a že žádný jiný dodavatel nebo postup neexistuje. V případě nevyužití nabídky – podle jejich dokumentů – následuje už jen demontáž elektroměru nebo plynoměru.
Koupě bytu, domu, stěhování se

Domluvte se s původním vlastníkem (bytu, domu) na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní vlastník samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový vlastník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku, bude na tomto odběrném místě demontováno měřicí zařízení.

Doporučuji proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

V případě, že nový vlastník nechce současného dodavatele, musí si nového dodavatele vybrat a uzavřít s ním na příslušné odběrné místo smlouvu. Datum počátku dodávky je třeba volit tak, aby jak původní, tak nový dodavatel stihl vyřídit všechny formality, doporučil bych více než 15 dnů, nejlépe poslední den dodávek původního dodavatele bude poslední den měsíce a začátek dodávek nového dodavatele zase první den následujícího měsíce. Zákazník v žádosti nevyplňuje údaje o novém zákazníkovi, do poznámky se může napsat, že nový zákazník uzavřel smlouvu s jiným dodavatelem.

Pokud se jedná o odběrné místo, kde je požadován přepis odběrného místa po původním vlastníkovi odběrného místa, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva – vlastník se již odstěhoval neznámo kam nebo zemřel. V takovém případě je nutné zaslat čestné prohlášení, které najdete na stránkách dodavatelů.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/12978-co-delat-kdyz