Cylindrická vložka, na kterou je zloděj krátký

Zabezpečení našich domovů dávno nepatří mezi nová témata. Zdálo by se, že už na toto téma bylo řečeno snad vše. Naše požadavky a přirozený vývoj v oblasti zabezpečení ale posunuje parametry stále vpřed. Dlužno poznamenat, že nezanedbatelnou hnací silou jsou i stále se zdokonalující techniky zlodějů. Jak zkušenosti výrobců a realizačních společností dokazují, mnozí z nás stále zůstávají na úrovni bezpečnostního zámku, pořízeného před deseti i více roky. Iluze, že tím jsme pro své zabezpečení udělali maximum, může být nepříjemně dočasná…

Problém, kde byste jej nečekali

Stávající cylindrické vložky, které jsme si na trhu mohli běžně zakoupit, většině způsobů napadení odolávají. Na konci loňského roku se ale v tisku objevily informace o šířící se metodě takzvaného „bumpingu“ – nedestruktivní dynamické metodě. Podle informací si zloději touto metodou do jediné minuty poradí i s cylindrickými vložkami, které mají certifikát Národního bezpečnostního úřadu, ale i přesto je mohou zloději do minuty bez poškození otevřít. Princip metody je poměrně jednoduchý a využívá jevu, který je znám z Newtonovy houpačky (tj. modelu rázostroje s koulemi). Speciálně upravený klíč, tzv. aplikátor, se vsune do vložky, úderem na hlavu klíče dojde k nárazu na stavítka v bubínku cylindrické vložky. Stavítka se na principu fyzikálního zákona uvedou do pohybu a uvolní dělící rovinu mezi bubínkem a tělesem cylindrické vložky. Aplikátorem lze otočit, a tak vložku snadno a bez porušení odemknout.
„Bohužel mnohdy nelze s určitostí zjistit, a to ani při následném posuzování v kriminalistické laboratoři, zda-li byla daná cylindrická vložka otevřena nepovolanou osobou. Navíc mnozí „slušní“ zloději po vykradení bytu po sobě ještě zamknou, varuje Ing. Pavel Beneš.
Různé cylindrické vložky i od stejného výrobce mají různé profily klíče (tj. „tvar otvoru“ ve vložce při čelním pohledu na bubínek vložky). Zloděj tedy musí mít při pokusu o vloupání u sebe obsáhlou sadu aplikátorů, odpovídajících profilům vložek. Zjištění profilu lze zabránit například překrytím vložky dveřním štítkem s ochranou proti odvrtání.
Na základě znalosti této metody byla v České republice od května roku 2002 doplněna metodika certifikačního postupu u zkoušek bezpečnostních cylindrických vložek. Podle ní se zkoumá odolnost vložek i proti nedestruktivní dynamické metodě. Bezpečnostní cylindrické vložky, pořízené (a certifikované) před tímto datem pravděpodobně této metodě neodolávají.


Cylindrická vložka s jistotou

Na informace velmi rychle zareagovala společnost Winkhaus. V České republice je známá především jako tradiční a špičkový výrobce kování pro plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře. Pro nás v tuto chvíli ale bude nejdůležitější informace, že stejně silnou pozici na evropském trhu má i v oblasti produktů dveřní techniky, kam přináší řešení, které dosud nebylo uplatňováno vůbec, nebo pouze omezeně. Možnosti cylindrických vložek jsou široké a společnost Winkhaus je v tomto segmentu schopna uspokojit požadavky konečného spotřebitele od úrovně standardní stavební cylindrické vložky až po úroveň bezpečnostních cylindrických vložek certifikovaných do daných bezpečnostních tříd „BT3“ a „BT4“).
V souvislosti se zmiňovanou nedestruktivní dynamickou metodou představila již koncem loňského roku společnost Winkhaus speciální vložky s označením CZ, určené výhradně pro český trh. Stávající vložka byla německým výrobcem v souvislosti s novými zjištěními speciálně upravena, protože v některých ohledech jsou české normy ještě přísnější než německé. Po této úpravě cylindrické vložky odolávají i snaze o otevření pomocí nedestruktivní dynamické metody. Speciální cylindrické vložky jsou označeny AZP CZ (bezpečnostní třída 3). Typ VSP CZ, respektive VSP6 CZ (bezpečnostní třída 4), je vhodný spíše pro systémy generálního a hlavních klíčů (tzv. SGHK).
Důležitá je informace, že vložky Winkhaus lze dosadit do všech typů vchodových dveří. „Pro potřeby zabezpečení vstupních dveří do bytu lze odporučit cylindrické bezpečnostní vložky řady AZP CZ, splňující podmínky 3. stupně zabezpečení,“ doporučuje Ing. Pavel Beneš, marketingový ředitel společnosti Winkhaus.

Vždy pouze originál

Společnost Winkhaus distribuuje bezpečnostní cylindrické vložky výhradně prostřednictvím svých servisních organizací, které jsou plně proškoleny, jak takové cylindrické vložky skládat, prezentovat a distribuovat, aby byly zachovány požadavky norem ČSN P ENV 1627-30 na danou bezpečnostní třídu. Důležitá pro naši bezpečnost je i informace, že klíče a cylindrické vložky Winkhaus mají právní ochranu kopírovatelnosti, což vám dává maximální ochranu před nelegálně vyráběnými kopiemi.

Pouhé slovo nestačí

Stejně jako v řadě jiných oblastí, také při otázkách řešení zabezpečení bytu vyhledáváme výrobky, které nám přinášejí požadované vlastnosti. Tak, jak u lůžek automaticky upřednostníme ta, která budou označena jako „zdravotní“, u cylindrické vložky budeme podobně dobře slyšet na označení „bezpečnostní“. Nespoléhejte však na označení a slova a hledejte výrobce a prodejce takové, kteří jsou bez problémů schopni a ochotni vám kvalitu doložit příslušným atestem nebo certifikací.

Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/