Deset praktických rad, jak rekonstruovat bydlení

Jak se připravit na rekonstrukci bytu nebo stavbu rodinného domu?Je k tomu třeba několik zásadních kroků.

1. Zvažte své finanční možnosti. Ujistěte se, že vám banka půjčí tolik peněz, kolik budete na realizaci svých představ potřebovat. Stůjte nohama na zemi při plánování časového harmonogramu.

2. Pozor, ať vás nesprávné načasování nepřinutí uspěchat koupi pozemku či výběr formy financování. Určitou dobu zabere i projektová, schvalovací a realizační fáze. j V případě stavby domu si její místo pečlivě vyberte. Vycházejte ze všech informací, které vyplývají z budoucího rozvoje území. Ty byste měli nalézt v územním plánu obce, na jejímž katastru chcete stavět.

3. Přemýšlejte o svém životě v dlouhodobějším horizontu. Položte si následující nebo podobné otázky: Budete bydlet v domě i v důchodu? Chcete dům využívat pouze sezonně? Neomezí tato lokalita možnosti a zájmy vašich dětí?

4. Vezměte v úvahu i způsoby využití domu. Jinak se ke stavbě domu postavíte, když v něm budete trávit většinu svého volného času. Odlišné představy budete mít v případě, že v domě pouze přespáváte a většinu dne a volného času trávíte mimo něj.

5. Pozemek vybírejte a kupujte za asistence projektanta. Vyvarujete se tak případných problémů, které zkušený projektant dokáže včas odhalit.

6. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří řadu starostí a peněz při pozdějších reklamacích. Důraz přikládejte zejména k dobrému popisu. V opačném případě se vystavujete riziku dalších nákladů a řadě nedorozumění.

7. Výběr stavební firmy je samozřejmou součástí každé stavební realizace. Nepodceňujte ale ani výběr stavebního dozoru. Ten vám může ušetřit peníze tím, že dohlédne na kvalitu práce firmy, kterou platíte.

8. Počítejte s tím, že na každé stavbě vznikají nepředpokládané náklady, které si vyžádají dodatečné financování. Celkovou hodnotu vašeho investičního záměru navyšte o deset až patnáct procent.

9. Tato rezerva by měla pokrýt dodatečné náklady, které v projektové dokumentaci nenajdete. Dofinancování těchto „skrytých“ nákladů bez finanční rezervy by vás mohlo přivést do velmi nepříjemné situace.

10. Sledujte i dokončené dílo. Jestliže budete několik let bydlet bez starostí, na stavbu domu jste se připravili správně.

Pramen: www.profesionalove.cz

Celý článek naleznete zde...