Dětský den v městské části Brno-Komín

V sobotu 30. května 2009 se v mětské části Brno-Komín konala oslava Dětského dne.
Firma BETA CONTROL se na jeho organizaci podílela formou sponzorských darů pro děti a pomoci při přípravách.

den dětíI přes nepříznivé počasí, které nás provázelo od časného rána, proběhl v sobotu 30. května 2009 plánovaný Dětský den. I když se na prostranství před základní školou snášel vytrvalý déšť, již od devíti hodin přicházeli děti v pláštěnkách s kolem, koloběžkou, povětšině v doprovodu rodičů s deštníkem a tento zájem nás i přes nepřízeň počasí přesvědčil Dětský den uskutečnit v rámci možností ve vestibulu Základní školy Pastviny. Zde probíhaly nejrůznější soutěže, ve kterých děti splňovaly řadu úkolů, a něž byly také náležitě odměněny sladkostmi či věcnými dary. Museli jsme sice postupně odvolat některé plánované venkovní aktivity - skákací hrad, kolotoče, soutěže a odpolední kulturní program, ale vzhledem k zájmu dětí uspořádal Cykloklub Komín pod vedení p. Zimoly cyklistické závody na dopravním hřišti před školou. V přízemí jsme vytvořili pár stanovišť s hrami a soutěžemi a všechny zúčastněné děti byli spokojené a odcházeli s úsměvem.

Celní správa předvedla výcvik psů na dvoře školy, před školou si děti prohlédly auto záchranky, městské policie i popelářské auto firmy A.S.A. Po dešti se děti mohli svézt na připravených čtyřkolkách na dopravním hřišti. Celý den nás provázel DJ p. Jiří Čadek.

Děkuji všem zúčastněným dobrovolníkům z komisí a jejich rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci dětského dne a pomohli celé sobotní dopoledne zvládnout celý průběh bez komplikací. Děkuji p. Caletkové, bez které bychom se letos neobešli, i slečně Petře Jelínkové, která zajistila zdravotnický dozor. den dětí 1

Organizační výbor DD


Rádi se s vámi podělíme o milé poděkování pro naši firmu od místostarosty městské části Brno-Komín.


Rád bych Vám touto cestou poděkoval za sponzorské dary, účast a spolupráci při organizaci Dětského dne v naší městské části Brno-Komín, který se konal v sobotu 30. května 2009.

I když nám počasí moc nepřálo, připravili jsme pro děti hodnotný program a zájem dětí byl

i přes nepřízeň počasí veliký.

Vaši štědrosti a ochoty si moc cením a doufám, že Vaše přízeň potrvá a budu se těšit na spolupráci i v dalších letech.

Se srdečným pozdravem

Jiří Sedláček

místostarosta ÚMČ Brno-Komín


TZ Beta Control s.r.o.