Druhý ročník ČESKÉ KONFERENCE, Poděbrady „Směrování společnosti - Kudy a jak dál?“ 23. - 25. dubna 2010

Vztahy mezi lidmi, morální a etické zásady. Známá slovní spojení, jichž skutečný význam nám však mnohdy v dnešní zrychlené době uniká. Zdá se, jako by se až zcela ztrácel. Přesto cítíme, jak neodmyslitelně jsou spjata s životy každého člověka i celé lidské společnosti. Jsou určující pro partnerská a rodinná prostředí našich domovů, prožívání dob školních i pracovních povinností. Jejich jedinečnost nalezneme ve vztahu k přírodě a její potřebné ochraně, v harmonickém a smysluplném fungování společenství lidí na nejrůznějších úrovních.

Také z pohledu vlastníků, pronajímatelů, podnájemců, tedy nás všech bydlících v bytech a domech jakéhokoliv druhu, bývají často tyto myšlenky velmi aktuální. Nezřídka jsme postaveni do situací, jež si žádají spravedlivá řešení problematického ba dokonce konfliktního soužití se sousedy v nejbližším okolí a nalezení východiska k opětovnému nastolení rovnováhy. Leckdy se nevyhneme nutnosti zodpovědných a uvážlivých spolurozhodnutí o provedení finančně náročných avšak potřebných oprav a rekonstrukcí, zahrnujících v sobě časově i jinak obtížná jednání s úřady, dodavateli materiálů, technologií a služeb. Při těchto a mnoha dalších případech je potřeba naučit se vzájemné spolupráci bez ohledu na přirozenou rozdílnost našich osobností, duchovních či filosofických postojů, vždy však s pamětí a důrazem na čest, ušlechtilost a toleranci člověka.

Pokud vás oslovilo výše uvedené, není vám lhostejná budoucnost lidské společnosti a zajímáte se o některý z následujících sedmi oborů:

  • Vzdělávání - školství - osvěta
  • Ekonomika
  • Sociální otázky
  • Politický systém
  • Příroda („ekologie")
  • Duchovní osvěta společnosti
  • Postavení „obcí" ve společnosti

zveme vás na druhý ročník

České konference „Otázka lidské společnosti 2009 - 2019"

s letošním podtitulem

Směřování společnosti - Kudy a jak dál?,

který se uskuteční ve dnech

23. - 25. dubna 2010

v Lázeňském kongresovém centru Kolonáda, Poděbrady.

Více informací naleznete zde nebo na www.ceska-konference.cz.

Zdroj: organizační tým České konference