Energetické úspory zajímají hlavně drobné stavebníky

Mimořádně živá diskuse nad tematikou energetických úspor na nedávném diskusním setkání internetového časopisu Stavební fórum potvrdila, že jde o problematiku vlivem růstu cen energií nejen aktuální, ale i složitou, na niž ani odborníci nemají shodný názor.

Ve stadiu hotové studie objektu je už 90 % energetických charakteristik budovy vyřešeno. foto: www.ingrealestate.cz

Podle Jana Řežába ze společnosti JRD je k energetickým úsporám motivován především uživatel budovy. Majitel je motivován pouze tehdy, je-li zároveň uživatelem. Jestliže není uživatelem, je třeba hledat páky, jak ho přimět k vyšším energetickým úsporám. Takovou pákou je požadavek na vybavení budovy energetickým štítkem.

Developery musí donutit k úspornému stavění požadavky zákazníků

Další pákou je tlak trhu, kdy úroveň obecného povědomí zákazníků nutí majitele – developera, aby se snažil snižovat energetickou náročnost stavěných objektů. Energetickým aspektům budovy je podle Řežába nutné se věnovat už při jejím zadání. Ve stadiu hotové studie objektu je už 90 % energetických charakteristik budovy vyřešeno.

„To, co se řeší po studii, jsou optimalizace detailů, skladby velikosti otvorů, ale už nevyřešíte kompaktnost hmoty, správný objem domu, orientaci budovy do světových stran, velikost oken. To všechno jsou věci, které už musí vyřešit architekt při zpracování studie," zdůraznil Řežáb.

O úsporách energií se rozhoduje při zadání stavby

Jan Řežáb připomněl, že když při nedávném hodnocení marketingové strategie ve firmě JRD hodnotili, nakolik se podařilo prosadit do obecného povědomí lidí nutnost energetických úspor, konstatovali, že nejlepší je situace u rodinných domků, kde převaha poptávky po nízkoenergetických až pasivních domech je jasná a dokonce ji lze označit za vyloženě módní záležitost.

Spíš se projevuje nedostatek projektantů schopných navrhnout takovéto stavby, takže bude nutné se zaměřit na jejich výchovu. Naopak na nejnižší úrovni je povědomí úspor u staveb veřejného sektoru. U developerů a ostatní komerční výstavby je to evidentně otázka peněz, takže je na uživatelích, aby developery svými požadavky k úspornému stavění dotlačili.