Firma Schiedel vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty

Společnost Schiedel spolu s Centrem pro podporu počítačové grafiky a mediální podpory portálu TZB-info vyhlašují 2. ročník soutěže "Můj rodinný dům". Soutěž se zajímavou finanční odměnou pro vítěze chce motivovat studenty k vytváření projektů technologiemi CAD a k seznámení s problematikou komínových systémů. Soutěž byla vyhlášena se začátkem nového školního roku 2008 a vítězové budou oznámeni v dubnu 2009 na veletrhu IBF v Brně.

Jak se již ukázalo v minulém ročníku, je soutěž "Můj rodinný dům" pro studenty dobrá možnost, jak si pod odborným dohledem zkusit vypracovat projekt domu včetně návrhu ekologicky šetrného vytápění, a to pomocí moderních technologií CAD. Soutěž tak pomáhá seznámit studenty s praktickou stránkou jejich oboru a je tak dobrým vstupem do profesního světa. Navíc ti nejlepší studenti opět vyhrají peněžní částku, kdy výherce obdrží 15.000 Kč, druhý v pořadí 9.000 Kč a třetí 6.000 Kč. Soutěžní projekt může přihlásit buď student nebo studentský kolektiv, kteří vypracují projekt pod vedením pedagoga. Projekt má být zpracován v prostředí ArchiCAD a musí v něm být použity GDL knihovny společnosti Schiedel. "Vlastní GDL knihovny vyvíjíme od roku 2005 a postupně je dáváme k dispozici projektantům, architektům a díky této soutěži i studentům jako účinný nástroj pro jednoduchou aplikaci v projektech. Aktuální GDL knihovny Schiedel jsou k dispozici na našem webu www.schiedel.cz a tamtéž lze najít i podrobné podmínky soutěže," řekl Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel.

Porota

Ing. Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel

Vystudoval Fakultu provoz a ekonomika dopravy Vysoké školy dopravní v Žilině. Ve společnosti Schiedel působí od založení v roce 1993, od roku 2004 ve funkci předsedy představenstva. Před tím pracoval deset let jako vedoucí projektant na Projektovém středisku ČSD v Praze.

Účastnil jste se někdy nějaké podobné soutěže coby soutěžící? Co Vám to přineslo?

Ne, nikdy, jako porotce se těším na kreativní návrhy soutěžících.

Ing. Tomáš Lejsek, ředitel Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT Praha. Počítačovou grafikou se zabývá od roku 1991, na oblast stavebnictví se specializuje od roku 1992. Ve společnosti Cegra je od jejího založení v roce 1995. Předtím působil jako konstruktér ve Výzkumném ústavu mechanizace ve stavebnictví, c ČKD a jako softwarový technik ve společnosti PosAm. Od roku 1997 působí jako externí učitel předmětů CAD1 a CAD2 na Fakultě architektury TU v Liberci.

Účastnil jste se někdy nějaké podobné soutěže coby soutěžící? Co Vám to přineslo?

Jako soutěžící jsem v žádné podobné akci nebyl, členem poroty jsem byl několikrát. Je zajímavé sledovat, co všechno dokáží "z programu vydolovat" studenti, když nejsou striktně omezeni "požadavky z praktického života".

Doc. Jaroslav Kuba, vedoucí katedry Technické zařízení budov Vysoké školy Báňské Ostrava

Vystudoval Fakultu strojní VŠB TU Ostrava. V svém oboru - energetika a vytápění - působí přes čtyřicet let. Nyní je vedoucím katedry prostředí staveb a TZB a garantem oboru Prostředí staveb pro bakalářské i magisterské studium studijního programu Stavební inženýrství. Předtím pracoval sedmnáct let jako vedoucí výzkumu topenářské techniky ŽDB Bohumín (nyní Viadrus), poté šest a půl roku u firmy Buderus -Tepelná technika Praha.

Účastnil jste se někdy nějaké podobné soutěže coby soutěžící? Co Vám to přineslo?

Účastnil jsem se řady podobných soutěží, nyní podporuji převážně Studentskou vědeckou odbornou činnost, a to i v měřítku zahraničním.

Ing. Arch. Petr Vaněk, šéfredaktor portálu eAarchitekt

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 2000 působil jako praktikující architekt v architektonickém ateliéru Archplan. V roce 2002 začal provozovat internetový portál o architektuře www.e-architekt.cz. Architektonické praxi se částečně věnuje i nadále, v současnosti spolupracuje s ateliérem F2 Architekti.

Účastnil jste se někdy nějaké podobné soutěže coby soutěžící? Co Vám to přineslo?

Několika architektonických soutěží jsem se účastnil coby soutěžící. Vlastně jedna z nich byla mimo jiné také impulzem k zahájení provozování internetového deníku o architektuře. S "porotováním" podobných soutěží coby soutěžící zatím zkušenosti nemám.

Pořádající společnosti

Schiedel a.s. je vedoucí společností na českém trhu zabývající se komínovou problematikou. Nabízí komplexní ucelený sortiment výrobků a technologií pro řešení odvodu spalin od všech druhů spotřebičů v bytových i nebytových objektech. Firma Schiedel totiž těží z více než šedesátiletých zkušeností v oboru a díky univerzálním i speciálním komínovým systémům vychází vstříc stoupajícím nárokům na ekologické a energeticky i ekonomicky úsporné vytápění a ukazuje nové cesty v oblasti komínové techniky.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. se mimo spolupořádání soutěže "Můj rodinný dům" profiluje jako dodavatel softwaru pro stavební průmysl. Nabízí CAD software projektantům, architektům, stavebním inženýrům a ostatním odborníkům ve stavebnictví. Dodává na náš trh 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD, na který navazují software pro facility management systém ArchiFM a nástroje GDL (Geometric Description Language) pro vytváření elektronických katalogů stavebních výrobků.

"A právě náš 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD 12 CZ si mohou studenti stáhnout zdarma z webových stránek http://eduregistration.graphisoft.com. Vypracované soutěžní návrhy v systém ArchiCAD 11 CZ nakonec posoudí nejen zástupci obou pořádajících společností, ale i další odborníci z praxe. Z akademické obce se rozhodování zúčastní Jaroslav Kuba, vedoucí katedry TZB VŠB Ostrava, zástupcem odborných médií bude šéfredaktor portálu eArchitekt Petr Vaněk," dodává Ing. Tomáš Lejsek, ředitel Centra pro podporu počítačové grafiky.

Zdroj: www.tzb-info.cz