Fotovoltaická povlaková krytina

Fotovoltaická povlaková krytina změní vaší plochou střechu na elektrárnu.

Novým, zcela unikátním řešením střešních plášťů je střešní krytina svařená z hydroizolačních pásů, na jejichž povrchu jsou integrovány solární moduly. Díky dotacím a vysoké garantované výkupní ceně získané elektrické energie se střecha sama zaplatí a potom ještě vytvoří zisk.

Pro ploché střechy s malým spádem

Přímá přeměna sluneční energie na elektrický proud v solárním článku vyžaduje v podstatě pouze plochou střechu, aby se mohl využít energetický potenciál slunce, který v průměru činí 1000 kWh z 1 m2 horizontální ploché střechy za rok.

Právě velké plochy střech, zvláště obytných, výrobních a průmyslových objektů, jsou vhodné pro využití této multifunkční fólie. Není ale potřeba pokrývat celou plochu střechy, stačí využívat ty plochy, které jsou osvětlovány sluncem co nejvíce. Zde hraje významnou roli orientace střešní plochy k jihu a zároveň jednotlivé sklony střešních ploch.

EVALON - Solar

Základem systému je hydroizolační fólie na bázi EVA/PVC (tj.etylen-vinyl-acetát legovaný polyvinylchloridem) EVALON V. Na jejím povrchu jsou integrovány pružné solární moduly. Jeden modul se skládá z 22 nebo 11 solárních buněk o rozměrech 240x340mm, spojených v sériovém elektrickém obvodu. Buňky jsou z obou stran opatřeny flexibilní transparentní vrstvou na bázi teflonu, odolnou vůči povětrnostním podmínkám. Solární buňky jsou třívrstvé (pro dokonalé využití jednotlivých složek slunečního spektra) a jsou vyrobeny z amorfního křemíku. Spodní (záporný) pól tvoří fólie z ušlechtilé oceli, horní (kladný) pól je z průhledné mřížky rovněž z vláken z ušlechtilé oceli. Solární modul je navařen na horním povrchu fólie EVALON a tvoří s ní jeden celek. Odpadají tak jednotlivé nosné konstrukce a stojany, které jsou potřebné při použití tradičních těžkých externích solárních článků se sklem. Jednotlivé moduly jsou spojeny vodiči, které probíhají na střeše pod spodní stranou fólie v tepelné izolaci a jsou svedeny pod střešní konstrukci do sběrné sítě.

Montáž

Pokládku multifunkční střešní fólie EVALON-Solar provedou naši pracovníci, proškolení a úzce specializovaní na provádění fóliových hydroizolačních systémů. Pro tuto fólii může být použit pouze systém mechanického kotvení. Spojování jednotlivých pásů fólie se provádí horkovzdušně pomocí svařovacího automatu. Protažení jednotlivých spojovacích kabelů pod fólií provádí izolatéři, spojení rozvodů v objektu provedou specialisté oboru elektro.

Vlastnosti a použití

Multifunkční hydroizolační fólie EVALON-Solar:

 1. slouží k dokonalé ochraně objektů proti srážkové vodě (hydroizolace) a zároveň přeměňuje sluneční energii na elektrický proud (fotovoltaický článek)
 2. je plně flexibilní, bez skel, pomocných rámů a držáků, je možno ji aplikovat na každý tvar střechy
 3. solární moduly jsou matné, černomodré, stejnoměrně zabarvené, s jemnou strukturou horního povrchu, jejíž reflexe je 1/3 reflexe skla, a mezi jednotlivými moduly je klasická fólie EVALON ve světlé barvě (standardní bílá)
 4. je plně odolná vůči povětrnostním podmínkám (solární moduly jsou na horním povrchu opatřeny samočisticí vrstvou z materiálu TEFZEL a ze spodní strany chráněny flexibilní transparentní vrstvou, přičemž je spodní strana pevně spojena s fólií EVALON V)
 5. má extrémně nízkou hmotnost na 1 m2 a je tedy použitelná i pro střechy, kde nosnou konstrukci tvoří trapézový plech (lehké střechy)
 6. skládá se ze tří vrstev tzv. TRIPLE-cell pro lepší využití slunečního spektra, kdy v oblasti modrozeleného světla je zajištěna vyšší účinnost a efektivita celkového výkonu solárního článku během roku
 7. k propojení jednotlivých buněk solárního modulu používá tzv. BYPASS-diod, které zamezují odpojení celého modulu při případné poruše nebo poškození některé z buněk, zároveň tento systém zajišťuje i výrobu proudu za šera (množství vyrobeného proudu za nízkého jasu je větší než u krystalického solárního článku stejného výkonu)
 8. ve výkonu, intenzitě proudu a napětí je významně méně závislá na teplotě než krystalický solární článek
 9. je certifikovaná ESTI-Ispra dle IEC 61646/CEC 701 s garantovanou životností přes 20 let
Postup při návrhu

Při návrhu konkrétního střešního pláště poskytuje fa REVITA G a.s. plnou technickou podporu.

V prvním kroku je nutno vyplnit Zjišťovací protokol, který slouží:

 1. ke stanovení výkonu, optimálního sklonu, orientace a tvaru střešních ploch
 2. k určení účinnosti a velikosti fotovoltaického pole
 3. ke stanovení kladečského a kotevního plánu

Zjišťovací protokol je následně vyhodnocen ve spolupráci s výrobcem. Na podkladě těchto výsledků se pak dopracovává nabídka a případně PD.

 

 

Organizace: REVITA G a.s.
Firemní článek

Zdroj: www.tzb-info.cz