Holdingový fond pro zajištění Programu JESSICA povede expert na evropské financování.

Ředitelem Holdingového fondu SFRB byl jmenován Ing. Michal Pluta. Jeho úkolem bude vedení Programu JESSICA, který pro SFRB spravuje na základě veřejné zakázky Komerční banka, a.s.

Ing. Michal Pluta působil v předchozích letech na pozici obchodního ředitele společnosti GRANTIKA České spořitelny, a.s. Ve svém minulém působišti se zaměřoval na poradenskou činnost spojenou s čerpáním evropských dotací, administrací veřejných zakázek a ekonomickým poradenstvím. „Věřím, že mé zkušenosti pomohou nastartovanému Programu JESSICA nejen úspěšně alokovat pilotních 600 mil. Kč, ale zejména za stěžejní prioritu však považuji nastávající programové období, kde má Holdingový fond SFRB šanci alokovat řádově několik stovek milionů korun ročně na obnovu a snižování energetické náročnosti bytového fondu a vznik sociálního bydlení v České republice.“ Uvedl ke svému jmenování ředitel Holdingového fondu SFRB Ing. Michal Pluta.

Ekonom Michal Pluta vystudoval VŠE v Praze, Fakultu Národohospodářskou se specializací
na Veřejnou správu a regionální ekonomiku, s doplňkovým zaměřením na Evropskou ekonomickou integraci.

Od roku 2000 se věnoval práci pro veřejnou správu, konkrétně MMR ČR a MPSV ČR, kde se zabýval přípravou strategických a programových dokumentů pro čerpání evropských zdrojů.

Od roku 2004 působil v bankovní sféře v oblasti financování projektů veřejného a neziskového sektoru z dotačních zdrojů EU a ČR.

Pozn.: V rámci přípravy ČR na čerpání evropských prostředků programového období 2014+ připravil SFRB implementační strukturu, kterou testuje v rámci stávajícího programového období. SFRB vystupuje v pozici Holdingového fondu. Holdingový fond je samostatnou účetní jednotkou v rámci SFRB a vybírá v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek jednotlivé Fondy rozvoje měst. Předpokládaný finanční objem pro příští programové období je 15 mld. Kč ze strukturálních fondů EU.

Státní fond rozvoje bydlení | Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1


tel.: 234 712 611 | fax: 222 318 868 | e-mail: sekretariat@sfrb.cz | www.sfrb.cz

Jana Marešová maresova.jana@sfrb.cz

Aktualizováno (Úterý, 04 Březen 2014 16:36)