I bytový dům může platit jen za skutečně spotřebovanou energii – 1. část

Hledáte možnosti, jak šetřit náklady na provoz vašeho bytového domu?

Každý z nás hledá možnosti, jak uspořit výdaje z rodinného rozpočtu. V České republice žije přes jeden milion domácností v téměř dvě stě tisících bytových domech. To je přibližně jedna třetina obyvatel naší země. Tito lidé žijí v různých lokalitách, ale téměř všichni mají jedno společné. Jsou odkázáni na cenovou politiku teplárenských společností, jsou nuceni platit za teplo vysoké částky, které jsou v mnoha případech značnou částí jejich příjmů!

Každoročně dochází ke zdražování tepla ve většině lokalit na území České republiky. Průměrné zdražení v roce 2013 bylo 4,7 %. K jednomu z nejvyšších zdražení došlo v Plzni, kde nárůst cen dosáhl 16 %. Průměrná cena 1 GJ tepla v České republice pro rok 2013 činila 594 Kč s DPH 15 %. Pro rok 2014 je průměrné zdražení cen tepla cca 3 %, průměrná cena 1 GJ činí 610 Kč s DPH.

Do ceny tepla se promítá několik faktorů. Dálkové vytápění vyžaduje udržování a modernizování distribuční soustavy a výměníkových stanic. To představuje nemalé investice. Koncový odběratel také zaplatí tepelné ztráty distribuční soustavy a poplatky za emisní povolenky.

Převážná většina bytových domů provedla energeticko-úsporná opatření zateplením a výměnou oken. Tím klesla spotřeba tepla. Výše zmíněné náklady na dálkové vytápění se tak promítnou do menšího množství odebraného tepla, a tím dochází k dalšímu zdražování GJ tepla. Logicky se nabízí myšlenka:

„Proč se neosamostatnit a neinstalovat vlastní zdroj tepla, který se bude nacházet přímo v objektu, a neplatit jen za skutečně spotřebovanou energii?"

Požádali jsme o odborné stanovisko k problematice odpojování od CZT (centrální zásobování teplem) zástupce brněnské společnosti capinda s.r.o. RNDr. Františka Krejčího, CSc., který se zabývá inženýrsko-projekční činností a poradenstvím v oblasti provozních nákladů bytových a administrativních objektů.

Zdroj a celý článek: http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/11579-i-bytovy-dum-muze-platit-jen-za-skutecne-spotrebovanou-energii-1-cast