Informace k pokračování programů PROGRES a START

Informace o obnovení příjmu žádostí a podmínkách programů bude na této webové stránce zveřejněna souběžně s její publikací na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Vzhledem k vysoké četnosti dotazů týkajících se data obnovení příjmu žádostí o podpory v programech PROGRES a START sdělujeme, že o obnovení příjmu žádostí v těchto programech ani o případných změnách podmínek nebylo Ministerstvem průmyslu a obchodu dosud rozhodnuto.

Informace o obnovení příjmu žádostí a podmínkách programů bude na této webové stránce zveřejněna souběžně s její publikací na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Zájemci o automatické zaslání informace o obnovení příjmu žádostí mohou využít službu, kterou nabízí homepage této stránky, tj. registraci v části „Zasílání informací“, kde je potřebné označit funkci „Tiskové zprávy“ nebo „Změny v produktech ČMZRB“.

 

Zdroj: www.cmzrb.cz