Informace pro výrobce a provozovatele/majitele výtahů

Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1.3.2008 jednak řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, které se vyskytují v horní části šachty a v prohlubních výtahů a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů, které na ně byly uzavřeny.

Situace byla projednávána na koordinační komisi autorizovaných osob pro nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a okolnostmi okolo kontraktů a provedení výtahů pak se nyní zabývá i Česká obchodní inspekce, jako dozorový orgán k naplňování zákona č. 22/1997 Sb.

Celý článek a přílohu naleznete zde.

Autor: Václav Vaněk

Zdroj: www.tzb-info.cz