Jak chránit svůj majetek

Uvádět příjmení v množném čísle na zvonku a schránce, při odjezdu na dovolenou nenechávat zatažené závěsy, to jsou jednoduchá opatření, kterými se může předejít vykradení domu či bytu. Praktickému zabezpečení majetku se bude věnovat veletrh zabezpečení a požární ochrany PRAGOALARM/PRAGOSEC 2012, který se uskuteční 5. až 7. června 2012.

Cílem veletrhu je seznámit laickou i odbornou veřejnost s moderními technologiemi v oblasti mechanických i elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace a ochranných zařízení,“ vysvětlila na tiskové konferenci ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová. Upozornila, že návštěvníkům veletrhu bude jak ze strany Ministerstva vnitra, tak i policie poskytnuto odborné poradenství z oblasti ochrany majetku.
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra již léta realizuje program Bezpečná lokalita, v rámci něhož poskytuje zejména základní informace o zabezpečení majetku, o zásadách bezpečného chování, kontaktech na policejní preventivní poradenská místa a zprostředkovává informace o certifikované technice. „Projekt také podporuje dobré sousedské vztahy,“ dodala Jitka Gjuričová s tím, že tento druh prevence, který slouží bezpečnosti komunity, je také běžný v zahraničí.
Během tiskové konference byl také představen projekt Cechu mechanických zámkových systémů „Bezpečná země“, nad kterým nově převzal záštitu odbor prevence kriminality. Cílem tohoto projektu je informovat v co nejširším měřítku veřejnost o všech možných způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. „Je to projekt, který se věnuje zámkovým systémům, které jsou jak nejdostupnější pro lidi, tak jim lidé nejvíce rozumí. Je to také jedno z nejlevnějších technických zabezpečení obytných objektů,“ upřesnila ředitelka odboru prevence kriminality.
Právě v nastávajícím období letních prázdnin, kdy majitelé odjíždějí z bytů a rodinných domů na rekreaci, upozorňuje policie občany na zvýšené riziko krádeží vloupáním do jejich objektů.
Do rekreačních objektů pak dochází k vloupání zejména v zimě, kdy pachatelé využívají toho, že mnoho majitelů své chaty a chalupy v tomto období nenavštěvuje.
Již 19. ročník veletrhu zabezpečovací techniky, systémů a služeb se uskuteční na pražském Výstavišti v Holešovicích. Stejně jako minulé ročníky, se letošní veletrh uskuteční opět pod záštitou ministra vnitra ČR.
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR