Jak šetřit náklady na bydlení

Ekologická a energeticky úsporná řešení vzhledem k pokračujícímu růstu výdajů za energie volí při pořizování nového bydlení či úpravách toho stávajícího stále větší množství lidí. Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) k financování pořízení alternativních zdrojů energie nabízí své „zelené úvěry".

Ačkoliv si veřejnost stále více uvědomuje nutnost investic do ekologických opatření, mnozí lidé jsou dosud přesvědčeni, že k životnímu prostředí šetrné technologie a produkty jsou sice obecně prospěšné, ale velmi nákladné a proto pro ně nevýhodné. Opak je pravdou. Celá řada ekologických opatření v novostavbě či renovaci není významně dražší, než jiná řešení. A s ohledem na rostoucí ceny energií přinášejí významné úspory a ve srovnání s neúspornými variantami tedy finanční zisk.

Za prioritu ve smyslu úspor v domácnostech je obvykle považována úspora tepelné energie a možnost výroby vlastní energie. Úniku tepla z vašeho obydlí může napomoci například tepelná izolace stěn, která přinese úsporu až 62 % energie, zateplení střechy s úsporou až 10 % energie nebo pořízení kvalitních oken (úspora až 20 %). Mezi úspory, které umožňují uspořit či efektivně vyrobit energii, můžeme zařadit také tepelná čerpadla, solární kolektory pro přímý nebo nepřímý ohřev kapaliny či vzduchu nebo fotovoltaické panely na přeměnu světla na elektrickou energii.

Při výběru opatření je přitom dobré mít na paměti, že dílčí úspory energie často představují významné snížení výdajů domácnosti, ale největšího efektu se dá dosáhnout vhodnou kombinací více opatření. Základem úsporného řešení je především kvalifikované poradenství.
U Raiffeisen stavební spořitelny můžete k financování pořízení alternativních zdrojů energie zvolit některý z výhodných úvěrových produktů - tzv. „zelených úvěrů" - a současně využít možnosti odborného poradenství a nabídky úsporných ekologických celků od partnerů RSTS, odborníků v oboru úspor energií. „Zelené úvěry", mezi které patří Nízká hyposplátka, Spektrum a Horizont, vám pomohou realizovat vaše záměry ve větším rozsahu či kratším čase. A čím dříve plánovaná úsporná opatření zrealizujete, tím dříve se vám investice vrátí.

Více informací:

www.rsts.cz
www.rsts.cz/ekokampan

Zdroj: TZ RSTS