Jaké zateplení používáne nejčastěji?

Zateplení domů spolu s výměnou oken je v současnosti nejčastějším řešením na cestě k energetickým úsporám v bydlení. Pro vysokou efektivnost a možnost relativně jednoduchého řešení souvisejících detailů jsou v Evropě a také v ČR nejvíce realizovány tepelně izolační systémy kontaktní (ETICS) s omítkou. ETICS se začaly v Evropě ve větší míře uplatňovat počátkem sedmdesátých let. Vzhledem k tomu, že nová technologie tehdy vybočovala z dosavadních zvyklostí – provádět omítkové vrstvy směrem do exteriéru od nejpevnějších k méně pevným – byla podrobena pečlivému šetření jako málokterá stavební technologie. Pozitivní výsledky šetření spolu s rozvojem trhu s těmito systémy vyvrátily počáteční nedůvěru k této technologii. Například v roce 2008 se v Evropě realizovalo přes 100 mil. m2. Česká republika se řadí se svojí roční produkcí na jednoho obyvatele na první místo.

Porovnání zateplování stěn v ČR a v Evropě

Zateplování stěn se v Evropě řeší aplikací navzájem propojených vrstev a součástí na stěnu. V případě těchto propojených vrstev a součástí hovoříme o systémech. Podle způsobu provádění a materiálového řešení se rozeznávají:

Tepelně izolační systémy s provětrávanou vzduchovou mezerou

Jedná se o systémy skládající se z nosného roštu nebo jiných nosných prvků, tepelně izolační vrstvy, obvykle deskového typu, a ochranné vrstvy ve formě předsazeného montovaného obkladu. Tyto systémy jsou charakteristické provětrávanou vzduchovou mezerou pod předsazeným obkladem.

Tepelně izolační systémy kontaktní (ETICS)

Systémy kontaktní, známé podle počátečních písmen anglického názvu jako ETICS, jsou systémy s připevněným tepelně izolačním materiálem k podkladu, základní vrstvou s výztuží (skleněná síťovina) a konečnou povrchovou úpravou. Systémy nemají provětrávanou vzduchovou mezeru. Jsou charakteristické svou základní vrstvou a následnou konečnou povrchovou úpravou – nejčastěji omítkou. Ty jsou aplikovány kontaktně na deskovém tepelně izolačním materiálu. Pro vysokou efektivnost a možnost relativně jednoduchého řešení souvisejících detailů jsou tepelně izolační systémy kontaktní (ETICS) s omítkou nejčastěji využívaným řešením pro zateplení domů v Evropě a také v ČR.

Tepelně izolační systémy omítkové

Jsou obvykle složeny z vlastní tepelně izolační omítky a z další omítkové vrstvy s ochrannou funkcí. Vlastní tepelně izolační vrstva se nanáší v jednom technologickém kroku v tloušťce až 5 cm. Jejich provádění je obdobou provádění klasických omítek. Svými tepelně izolačními vlastnostmi nedosahují úrovně předchozích systémů. Jejich účinnost je přibližně dvakrát horší, přičemž maximální možná tloušťka je omezena – cca 5 cm. Na stavebním trhu představují spíše doplňkový sortiment.

Z praktických zkušeností je známo, že úspěšné zateplení pomocí ETICS je založeno především na:

  • nímání ETICS jako ekvivalentu stavebního výrobku
  • kvalitě tohoto výrobku
  • kvalitě projekční činnosti
  • kvalitě provedení

Základem je kvalita provedení

Ve všech těchto uvedených oblastech je Cech pro zateplování budov ČR, který sdružuje více než 50 právních subjektů zabývajících se zateplováním, aktivní. Pro správné vnímání ETICS a pro zajišťování jeho kvality vydal mj. sborník technických předpisů, které se postupně staly neodmyslitelnou součástí stavební praxe v ČR.

V poslední době se pozornost v celé Evropě soustřeďuje na kvalitu provádění. Jedná se o oblast, ve které se v současnosti objevuje nejvíce problémů. S vědomím této nežádoucí situace zavedl již dříve Cech pro zateplování budov ve spolupráci s Technickým zkušebním ústavem stavebním osvědčování stavebních firem z hlediska jejich odborné způsobilosti provádět zateplení a nově zpracoval publikaci – Snížení spotřeby tepla na vytápění zateplením stěn bytových a rodinných domů, která se prováděním podrobně zabývá. Publikace jednoduchým způsobem, formou názorných příkladů z praxe, informuje o nejčastějších chybách při provádění. Zároveň pomocí fotografií předkládá projevy uvedených chyb na stavením díle. První ohlasy naznačují, že se publikace stane velmi využívaným podkladem ve stavební praxi. Pro zabezpečení bezpečnosti prováděného díla Cech inicioval zpracování technické normy zabývající se připevňováním ETICS (ČSN 73 2902) a na jejím zpracování se aktivně podílí. V letošním roce, kdy se převzetím evropských norem zásadně mění podmínky zatěžování staveb, se zpracovávaná norma stává velice aktuální.

Cechu pro zateplování budov ČR

Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů – právnických a fyzických osob – činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993 a sídlí v Praze. V současné době cech sdružuje více než padesát odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost. Základním cílem cechu je podpora a prosazování vysokých standardů kvality v oboru zateplování budov, s obzvláštním důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov.

Celý článek naleznete zde...

Zdroj: www.bydletvpanelu.cz