Jen dobrý finanční poradce vám přinese vyšší zisk. Jak ho poznat?

Rostoucí škála investičních možností na finančním trhu způsobuje, že stále více lidí přestává mít přehled o tom, kam všude je možné umístit volné peníze. Právě v tento okamžik není vůbec od věci začít uvažovat o finančních poradcích. Ti sledují poslední trendy a mají výrazně větší přehled o investičních možnostech. Zatímco v Česku využívání takových služeb ještě příliš nezdomácnělo, zcela jinak je tomu ve vyspělém světě.

Klíčové ekonomické informace a rady z nich vycházející jsou to, co byste měli od svého finančního poradce získat. Je přitom jedno, jestli vám radí s hypotékou nebo investicí do akcií.

Klíčové ekonomické informace a rady z nich vycházející jsou to, co byste měli od svého finančního poradce získat. Je přitom jedno, jestli vám radí s hypotékou nebo investicí do akcií.
Autor: ISIFA

Poradců je sice na trhu dostatek, otázkou ale zůstává jejich kvalita. A ta je pro klienta nejdůležitější. Na výběr seriózního poradce by si investoři měli vždy udělat čas.

Kvalitu finančních poradců není dobré poměřovat jen jejich znalostmi a zkušenostmi. Investor potřebuje také někoho, kdo má pochopení pro jeho životní situaci a kdo zplna rozumí finančním rozhodnutím, která jsou nutná k tomu, aby bylo dosaženo životních cílů. Takoví odborníci nebývají snadno k nalezení.

Přestože volba finančního poradce je pro úspěšnost investorů více než klíčová, stále mnoho lidí tento aspekt podceňuje. Existuje mnoho důvodů, proč investoři nejsou tak nároční nebo důslední, pokud jde o hledání finančního poradce.

Může to být v tom, že jsou zdrženliví, když dojde na rozhovor o penězích. Problém může spočívat také ve stydlivosti za neznalost v oboru investic. To je samozřejmě špatný přístup. Finančního poradce si člověk hledá právě proto, že nemá dokonalý přehled o finančním trhu, že zcela nerozumí některým investičním produktům apod.

Výběr poradce

Výběru vhodného poradce by ale každý měl věnovat dostatek času. Neměli byste také spoléhat jen na doporučení přátel či známých. Základem úspěchu je vybírat jen z takových poradců, kteří oplývají solidní pověstí. Je vhodné shromáždit několik doporučení od lidí v podobné finanční situaci.

Dobrou strategií je vybírat i ze skupiny poradců, kteří se odlišují svým pojetím. Čím více stylů je na výběr, tím více je možné si zvolit variantu, která bude splňovat požadavky investora. V okamžiku, kdy si klient zvolí několik kandidátů, nastupuje jejich testování a ve finále výběr nejlepšího z nich.

Otestujte si ho

Dobrý poradce by měl mít řadu profesních i osobních kvalit a ty by si klient měl předem ověřit.

Určitě je dobré uvažovanému poradci zatelefonovat. Většina rozhovorů s poradcem se totiž bude odehrávat po telefonu, a tak je více než dobré si vyzkoušet, jak bude možné s poradcem tímto způsobem komunikovat.

Aby spolupráce dobře fungovala, je dobré vědět, jací jsou typičtí klienti onoho poradce, zdali jsou to lidé s podobnými příjmy a úsporami. Určitě je také dobré zjistit, na základě čeho dospívá poradce ke svým doporučením.

Doporučuje typizovanou diverzifikaci, nebo svá doporučení přizpůsobuje každému klientovi individuálně? Užitečné je také vědět, zda je poradce spojen s nějakou investiční bankou a zda a v jaké míře spoléhá na investiční doporučení této banky.

Co poradce radí

Neméně důležitým faktorem je investiční styl poradce. Odborníci se výrazně odlišují v tom, zda doporučují spíše akcie, dluhopisy nebo raději podílové fondy. Co je k tomu kterému stylu vede, by rovněž mělo být investorovi známo.

Dobrým vodítkem při výběru poradce jsou také jeho úspěchy a neúspěchy. V této souvislosti je vhodné zjistit, proč dal konkrétní doporučení a jaké byly příčiny úspěchu (neúspěchu). Cenné je znát i názor poradce týkající se současné ekonomické situace.

Vedle dalších vlastností je pro dobré fungování vzájemné spolupráce nutné si dopředu ujasnit konstrukci honorářů – jak bude velká fixní sazba a jak hodně bude poradce zainteresován na investicích (ziscích) klienta.

Zdroj: www.denik.cz 

PAVEL NEBESKÝ