K cenám elektřiny pro rok 2009 - divoký růst cen pokračuje Kam směřuje energetická cenová politika státu, jakožto majoritního vlastníka ČEZ ?

Autor tohoto materiálu se domnívá, že by občané měli být široce informováni o rozporech v deklarované a skutečné cenové politice strategických komodit, protože státní monopolní politika ČR ve svých důsledcích podstatně a dlouhodobě občany i firmy poškozuje.

Regulační úřad (ERÚ) svým výnosem ze dne 21. listopadu 2008 vyhlásil ceny elektrické energie pro rok 2009, které se údajně zvýší v průměru o necelých 10 % . Výše takto ohlášeného zdražení je pro občany každoročně špatnou zprávou, zvláště proto, že česká elektroenergetika nezná jiný směr, než strmý vzhůru. Podstatný je především vysoký cenový nárůst v dvoutarifových sazbách, tj. odběratelů s vyšší spotřebou, což je v běžné obchodní politice zcela nevídaným jevem. Oproti tomu je nedůvodně a dlouhodobě chráněna jednotarifová sazba, zjevně pro dosažení optického zmírnění efektu průměrného cenového zvýšení. Na sazbách pro tepelná čerpadla D55d a D56d s cenovým nárůstem cca o 13,5 a 11,4 % je zřejmá nekoordinovanost cenotvorby s ekologickou politikou státu. Občané při svém rozhodování, zda mají investovat do ekologicky úsporného vytápění, očekávaly podporu státu, nikoli seriál cenových šoků ! Z podrobného zkoumání ceníku státního českého elektrárenského monopolu je zřejmá chaotičnost cenové politiky.

Český elektrárenský monopol je pomocným výběrčím skrytých daní pro státní pokladnu.

Představitelé státu (vlády) zcela nevěrohodně argumentují tím, že nemohou zasahovat do tvorby cen elektrárenského monopolu, jehož je stát majoritním vlastníkem. Je na místě se ptát: Kdo jiný v tržní ekonomice, než majoritní vlastník, má zásadní vliv na tvorbu cen jakékoli komodity ? Jak známo, stejný stát, většinově zastoupený v rozhodujících orgánech ČEZ dokáže velmi pružně odsouhlasit miliardové výplaty dividend, ze zcela nepřiměřených zisků státní firmy. V podstatě stát využívá ČEZ jako vedlejšího výběrčího skrytých daní k dotování státní pokladny jinou cestou. To je cesta zpět do starých časů a pokřivených cen.

Výroba elektrické energie je českou komoditou, využívající především českou pracovní sílu, české uhlí, a to vše v českém životním prostředí, není tudíž důvod k tomu, aby ceny na vnitřním trhu nebyly odlišné od cen elektřiny obchodované se zahraničím. Řada pokusů o zdůvodnění narůstajících cen, počínaje virtuální elektrárnou až ke vstupu na energetickou burzu přesvědčuje veřejnost o opaku, že se jedná o zvláštní účelovou cestu energetické polotržní ekonomiky, kdy je tržní prostředí jen předstíráno. Je třeba přejít k otevřené cenové politice a přestat si hrát s lidmi na schovávanou.

 

Celý článek naleznete Zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Autor: Jan Kaiseršat