Kácí se někde zbytečně stromy? Volejte!

V Česku se v poslední době rozmáhá nový nešvar. Kácení stromů ve velkém kdykoli a komukoli se zachce. Zdůvodněním je většinou „nevyhovující zdravotní stav dřeviny“, která by mohla svým případným pádem ohrozit občany. Ne vždy je to však pravda.

Často se také kácejí stromy i mimo období vegetačního klidu. Česká obchodní inspekce proto zřídila telefonní linku, kam mohou občané nahlásit, pokud si myslí, že se někde kácí neoprávněně, nebo bez potřebných povolení.

„Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí v těchto dnech upozorňují veřejnost, že přestože jaro oficiálně začíná až 21. března, období vegetačního klidu už vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám skončilo a stromy už v těchto dnech není možné kácet. Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin, by měli tuto skutečnost vzít v potaz,“ sdělil Jakub Kašpar z Ministerstva životního prostředí.

„Období vegetačního klidu obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Přírodě se ovšem poručit nedá. Stromy se již v těchto dnech začaly chystat na nové olistění a rozkvět a ptáci začínají obsazovat svá hnízda. Pokud tedy o některých žádostech o povolení kácení dřevin bylo rozhodnuto kladně s tím, že je lze provést v období vegetačního klidu, pak je vhodné odložit kácení až na počátek listopadu,” dodává Kašpar.

Česká inspekce životního prostředí je podle něj připravena provést kontrolu jakéhokoli podezření na neoprávněné kácení dřevin, rostoucích mimo les. Za tím účelem je i v letošním roce veřejnosti k dispozici telefonní číslo 731 405 072.

Autor: Šárka Mrvová

Zdroj: www.denik.cz