Klienti stavebních spořitelen refinancují své meziúvěry

Úrokové sazby na peněžním trhu jsou v současné době na nejnižší úrovni za posledních dvacet let. Zatímco depozitní klienty tato skutečnost moc netěší, pak Ti, kteří potřebují úvěrovými prostředky pokrýt nákladnější opravu či rekonstrukci svého bytového domu jsou mile překvapeni výší nabízených úrokových sazeb u tuzemských bankovních ústavů. Stále více bytových družstev a SVJ, ve snaze ušetřit na úrokových nákladech, se tak v poslední době obrací na banky s požadavkem na přeúvěrování svého meziúvěru u stavební spořitelny.

Jaké získáme výhody?

Stávající varianta bankovního úvěru, kdy úroková sazba při pětileté fixaci je nyní pod úrovní 4% a patnáctiletá se pohybuje kolem 4,5%, je totiž pro ně méně finančně nákladná než pokračování ve splácení meziúvěru od stavební spořitelny – navíc za situace, kdy stavební spořitelny umožňují předčasnou splátku meziúvěru bez hrozby jakékoliv sankce.

Ani v případě, že klient čerpá dotaci k meziúvěru v rámci Programu Panel není problém takovou dotaci „přehodit“ na nový bankovní úvěr, přičemž výše dotace se již nepřepočítává a zůstává i nadále ve stejné výši.

Hledáme levnější variantu

Jak je možné, že i při nízkoúročeném úvěru ze stavebního spoření je nyní bankovní úvěr výhodnější? Rozdíl je dán odlišným způsobem splácení závazku u bank a stavebních spořitelen. Zatímco bankovní úvěr je rovnou anuitně splácen, pak nejvyužívanější produkt stavebních spořitelen je založen nejdříve na čerpání tzv. meziúvěru se současným dospořováním do cílové částky (meziúvěr se nesplácí, platí se pouze úroky z celé částky) a následném překlopení meziúvěru, po provedení předčasné splátky z naspořených prostředků, do standardního úvěru ze stavebního spoření a jeho splácení.

Pokud meziúvěr je poskytován za fixní úrokovou sazbu cca 4,7 – 4,9% a úvěr ze stavebního spoření za fixní sazbu 3,5 – 3,7%, pak výpočty řady poradenských společností bylo prokázáno, že z pohledu úrokových nákladů je naprosto srovnatelné splácení takového meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření se splácením bankovního úvěru se sazbou 5%. Pokud je tedy bankovní úvěr úročen sazbou nižší než 5%, je cesta bankovního úvěru pro klienta vždy levnější variantou.

Kdy to bude pro nás vhodné?

Rozdíl tedy spočívá v odlišném způsobu splácení úvěrů od stavební spořitelny a od banky, kdy u banky, při naprosto srovnatelné výši měsíční splátky, vychází kratší doba splatnosti úvěru a tím i celkově nižší úrokové náklady. Nevýhodou bankovního úvěru pak zůstává pouze hrozba možné sankce pro klienta v případě, že by chtěl provést nějakou mimořádnou splátku mimo datum refixace fixní úrokové sazby. To je důvod, proč s požadavkem na refinancování svého meziúvěru se na banky obracejí zejména ta bytová družstva a SVJ, která neuvažují s prováděním mimořádných splátek úvěru nebo je chtějí provést až k datu refixace úrokové sazby, kdy jim žádná sankce nehrozí.

Banky pak samozřejmě vycházejí požadavkům na refinancování meziúvěrů vstříc. Například Komerční banka poskytuje standardně úvěry pro bytová družstva a SVJ bez poplatku za poskytnutí úvěru a nyní i ČSOB se rozhodla neuplatňovat tento poplatek (až do 31.3.2012) u klientů, kteří chtějí refinancovat svou zadluženost u stavební spořitelny. Výsledným efektem pro klienta tedy je, že bez jakýchkoliv dodatečných nákladů spojených s novým úvěrem výrazně ušetří na úrokových nákladech spojených se splácením svého závazku a pokud navíc čerpá dotaci Panel, pak tato mu bude i nadále vyplácena ve stejné výši.

Zdroj:
http://www.bydletvpanelu.cz/druzstva-a-svj/klienti-stavebnich-sporitelen-refinancuji-sve-meziuvery.html