Komín ABSOLUT: snadná montáž a kompletní servis

Název systému plně odpovídá technickým vlastnostem a užitné hodnotě produktu. Komíny Absolut přináší absolutní užitek, jedinečnou kvalitu, spolehlivost a bezpečí.

Přednosti systému Absolut z pohledu projektanta:
  1. Flexibilita - pro odvod spalin od spotřebičů na všechny typy paliv.
  2. Využití u všech typů otevřených a uzavřených spotřebičů na plynná i tuhá paliva.
  3. Dostatečný přísun vzduchu pro spalování bez vlivu na energetickou bilanci stavby (prokázáno při zkouškách Blower door testu).

Při návrhu projektu je nutné také rozhodnout, jaký spotřebič do komína zaústit. Pomůže vám tato tabulka:

SYSTÉM ABSOLUT UNI*** PLUS
Jeden spotřebič Atmosférický X X
Uzavřený X  
Uzavřený  na pevná paliva X  
Více spotřebičů V kaskádě X X
LAS    
Běžný X X
Nízkoteplotní X X
Kondenzační X  
  Plyn X X
  LTO X X
  Pevná X X

 

Přednosti systému Absolut z pohledu stavebníka:
  1. Rychlost - spodní část komína je dodávána jako jeden samostatný díl o délce 1 m. Tím odpadají složité montáže.Dále se v systému Absolut používají isostatické komínové vložky z technické keramiky o délce 133 cm a broušené komínové tvárnice o výšce 33 cm, které v sobě mají již zaintegrovanou izolační vrstvu. V praxi to znamená nalepit na tenkovrstvou maltu čtyři komínové tvárnice a do nich vsunout jednu keramickou vložku. Systém Absolut je v tomto ohledu největším šampionem na evropském trhu.

  2. Jednoduchost - stavba probíhá podle pečlivě zpracovaného obrázkového návodu.

  3. Komplexní dodávka - neocenitelnou výhodou systému Absolut je dodávání ostatního příslušenství kompletně a najednou.

  4. Servis - firma Schiedel disponuje nejširší sítí odborníků a prakticky zdatných zástupců na našem trhu.

  5. Jedinečnost řešení - aby bylo zajištěno, že pro založení komínu bude na stavbě vše k dispozici a kompatibilní, je od března letošního roku připraven nový produkt: základní souprava VARI. V soupravě VARI jsou předem přichystány, zabaleny a s dodávkou komínu Absolut distribuovány všechny potřebné díly pro založení komínu s variabilní výškou připojení kouřovodu. Některé z tzv. systémových komínů totiž nezaručí potřebnou variabilitu, proto Schiedel přináší do této oblasti tuto revoluční soupravu, kde je unikátním a zásadním způsobem promyšleno například řešení skladby komínové paty. Byly zvoleny a použity prvky takovým způsobem, aby konstrukce komínové paty zabrala minimální možnou výšku. Výsledek tohoto technického řešení je v oblasti komínových systémů doslova jedinečný, neboť ve svém důsledku umožní přímé napojení i těch spotřebičů, kde osa jejich kouřového hrdla je ve výšce 50 až 55 cm. A uvažuje dopředu: od ledna 2009 musí být stavba určená k prodeji či pronájmu opatřena energetickým štítkem, který udává energetickou náročnost objektu při jeho hodnocení z hlediska potřeb energií při jeho bežném užívání.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/