MMR připravuje přesnější zacílení fondů EU pro programové období 2014–2020

V roce 2014 zahájí Česká republika již třetí programové období čerpání fondů kohezní politiky od svého vstupu do EU. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spustilo přípravu České republiky na nové období již v roce 2010.

Na setkáních u kulatého stolu uzavírali experti, oslovení ze strany MMR, svou dlouhodobou práci na tematických okruzích, které detailně a do hloubky specifikují potřeby České republiky ve vazbě na tematické cíle definované Evropskou komisí.

„MMR považuje za důležité nejen to, aby pro období 2014-2020 byly správně stanoveny priority, ale zejména aby tyto priority byly správně přeneseny do praxe. Proto se připravují - na základě pěti národních rozvojových priorit, přijatých vládou na základě dokumentu MMR v létě 2011 - tematické okruhy, jejichž úkolem je zajistit, aby prostředky z fondů EU v příštím období směřovaly právě tam, kam mají, a aby přinesly efekty, které od nich společnost očekává,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

Dne 12. listopadu 2012 proběhla v budově MMR v Praze dvě jednání u kulatého stolu, na kterých se diskutovalo právě o tematických okruzích. Dopolední jednání se věnovalo tematickým okruhům „Trh práce a vzdělávání; Funkční výzkum a inovační systém; Konkurenceschopné podniky; Efektivní správa a instituce“. Na odpoledním jednání proběhla diskuze nad tematickými okruhy „Trh práce a vzdělávání; Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví“. Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 se na MMR chystají další dvě setkání. Dopoledne se bude debatovat o tematických okruzích „Mobilita, dostupnost, sítě, energie; Životní prostředí“ a v odpoledních hodinách proběhne diskuze nad tematickým okruhem „Integrovaný rozvoj území“. Ke kulatým stolům byli pozváni představitelé ministerstev, odborových a profesních organizací, průmyslu, malých a středních podnikatelů, krajů, měst, obcí a vědy a výzkumu.

Tematické okruhy (TO), kterých je celkem 8, slouží zároveň jako „převodník“ vůči 11 tematickým cílům definovaným v návrhu obecného nařízení pro nové období kohezní politiky předloženém Evropskou komisí. MMR je vypracovalo ve spolupráci s renomovanými odborníky jejichž činnost koordinoval Michal Mejstřík:
• Instituce (TO 5) – Pavel Telička,
• Mobilita, sítě, energie (TO 4) – Petr Moos,
• Trh práce, vzdělanost a sociální inkluze (TO 1 a TO 7) – Miroslav Zámečník, Daniel Münich,
• Inovace a konkurenceschopné podniky (TO 2 a TO 3) – Jiří Blažek,
• Životní prostředí a integrovaný rozvoj (TO 8 a TO 6) – Petr Zahradník.

„Tematické okruhy slouží jako východisko pro zpracování Dohody o partnerství, která bude základním strategickým dokumentem vyjednávaným mezi Českou republikou a Evropskou komisí obsahujícím strukturu využití fondů EU v ČR i podmínky pro jejich čerpání. Paralelně budou sloužit tematické okruhy jako věcné vodítko pro zaměření a zpracování budoucích operačních programů. I toto byl důvod, proč jejich přípravě věnujeme takovou pozornost a čas. Nyní uzavíráme výstupy odborných gestorů, nikoli tematické okruhy jako takové. Ty se budou postupně „převtělovat“ právě do jednotlivých programů a nepochybně budou využity i v oblasti předběžných podmínek pro čerpání v novém období,“ doplnil D. Braun.

V současném období se České republice podařilo získat největší podíl financí z fondů EU v přepočtu na jednoho obyvatele. O tom, jaký objem peněz připadne na příští období, se rozhoduje na půdě evropských institucí právě nyní. Zároveň již také začalo vyjednávání právního rámce - evropských nařízení, podle nichž se členské státy budou při čerpání řídit. Vyjednávání bude pokračovat v první polovině příštího roku pod vedením irského předsednictví a schválení nařízení lze očekávat nejdříve v létě 2013.

Zdroj: http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/MMR-pripravuje-presnejsi-zacileni-fondu-EU-pro-pro