Mezinárodní den větru

V sobotu 13. června od 10 do 16 hodin se na 15 lokalitách na území celé České republiky otevřou pro veřejnost moderní větrné elektrárny u příležitosti Mezinárodního dne větru, který celosvětově připadá na 15. června.

Široká veřejnost bude mít po roce opět možnost vlastními smysly posoudit některé aspekty provozu moderních větrných elektráren, jejich podobu v krajině i na konkrétní lokalitě a od přítomných odborníků mohou získat informace o tom, kam se technologicky posunula ekologická výroba elektřiny z větru. Seznam lokalit, kde budou návštěvníky očekávat provozovatelé větrných elektráren i zástupci jejich profesní organizace - České společnosti pro větrnou energii, je uveden v tabulce. Bližší informace o větrné energetice i o samotném dni otevřených dveří na vybraných lokalitách jsou k dispozici na www.csve.cz.

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE), profesní asociace která v ČR obor zastřešuje, tím v předstihu oslaví Mezinárodní den větru připadající na 15. června. Akci pořádá ČSVE ve spolupráci s European Wind Energy Association (www.ewea.org) u příležitosti Světového dne větru www.globalwindday.org. Partnery akce jsou Zelená energie Skupiny ČEZ a Česká pojišťovna.

Větrné elektrárny v ČR loni vyrobily podle údajů ERÚ 244,7 milionu kWh elektřiny a pokryly tak spotřebu 172 tisíc lidí, což je potřeba domácností města velikosti Plzně. Z větru by se přitom v ČR mohlo vyrábět ročně více než 6 TWh elektřiny, což je spotřeba více než čtyř milionů lidí. Instalovaný výkon všech českých větrných elektráren dosahuje nyní150 MW a po zprovoznění letošních nových instalací by mohl překročit 200 MW. V současné době probíhá stavba a připojování nových instalací u Horní Loděnice na Olomoucku (9 x 2 MW), u Horního Častkova (Krušné hory, Sokolovsko, 2 x 2 MW) a u Janova (okres Svitavy, 2 x 2 MW), kde jsou instalovány dvě větrné elektrárny českého výrobce WIKOV.

Aktuální výkupní cenou 2,34 Kč/kWh je větrná energie nejlevnějším obnovitelným zdrojem a výrobními náklady začíná konkurovat některým starším uhelným elektrárnám.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/