Milarda pro program Nový panel

Dnešního dne vláda České republiky odsouhlasila návrh ministra pro mistní rozvoj na doplnění rozpočtu Statního fondu rozvoje bydlení.

Bude-li vládní návrh schválen i Poslaneckou sněmovnou, bude moci SFRB poskytnout úrokové dotace na rekonstrukce a zateplování bytových domů v objemu 1 mlr. Kč. Žádosti o tuto formu podpory budou přijímat pobočky ČMZRB, a.s. od pondělí 4.4.2011. S tou výhradou, že smlouvy o poskytnutí podpory budou uzavírány až po rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Aktuální informace naleznete na www.sfrb.cz.

Zdroj: ředitel SFRB - JUDr. Jan Wagner

Autor: PeN