Národní anketa Panel SCAN pro dotace na bydlení

Cílem tohoto unikátního průzkumu, jehož zadavatelem je Státní fond rozvoje bydlení, je získání přehledu o potřebách oprav bytového fondu ČR. A to jak v panelových, tak nepanelových bytových domech. Anketa v takovém rozsahu a s takovým záměrem ČR dosud neproběhla. Průzkum zahrnuje obecní, družstevní i soukromé byty. „Dotace plánujeme zodpovědně, a tak mapujeme míru zanedbanosti bytů a bytových domů v jednotlivých regionech,“ říká ředitel SFRB Jan Wagner a dodává: „Anketa Panel SCAN 2009 pomáhá popsat bytový fond z pohledu revitalizací již částečně provedených, ale i teprve zamýšlených. Zapojit by se měl každý, kdo může napomoci plánování dotací a investic pro další období.“

Anketa je určena správcům, právoplatným zástupcům a majitelům bytových domů. Průzkum tedy není zaměřen na jednotlivé nájemníky nebo členy družstev. Tito však mohou přispět iniciativou u své bytové správy, aby se jejich dům stal součástí průzkumu. Anketa se netýká novostaveb, kde revitalizace není nutná. Do celostátní ankety lze přispět prostřednictvím internetového dotazníku umístěného na internetové adrese www.panelscan.cz. Přenos dat je kódovaný, přístup chráněný heslem. Přesto je vyplnění velmi snadné. Pokyny a informace jsou k dispozici na uvedené adrese.
Pozor! Průzkum končí 7. září 2009!
Souhrnné výsledky ankety SFRB budou zveřejněny.


Zdroj: http://www.trendybydleni.cz/