Nemusí pršet, i když kape

Na střechu každého středně velkého domu či chalupy spadne v našich podmínkách ročně až 60 m3 dešťové vody, to je množství, které vystačí na zalévání zahrádky nebo při dodatečném rozvodu z velké části pokryje potřebu užitkové vody. A to už stojí za zamyšlenou. Zlato, které nám prší z nebe, určitě nepatří do kanálu, naopak je ho třeba pečlivě zachytit, uskladnit a znovu použít.

DEŠŤOSVOD K NEZAPLACENÍ

K zachytávání dešťových srážek stačí jednoduchá úprava vašich stávajících okapů. Do svodu se vmontuje speciální vsuvka s výklopnou klapkou (dešťosvod), která vodu odvede do přistaveného sudu nebo jímky.

Výhodný je okapový systém stavebnicového typu, např. bezúdržbový Lindab Rainline, který obsahuje řadu důmyslných prvků, například lapače nečistot, filtrační vložky, výklopnou odbočku do sudu, kterou stačí vsadit do svodu. Díly se do sebe pouze zasadí, není třeba je letovat nebo tmelit, ani používat speciální nářadí.  Záruka na kompletní systém Lindab Rainline je 30 let.  Problematičtější jsou titanzinkové nebo jednodušší plechové či plastové okapy, do kterých se musí dodatečně zasahovat letováním, řezáním a šroubováním.

Pro kvalitu vody jsou nejlepší střechy plechové nebo z pálených či betonových tašek. Důležitým prvkem je okapový lapač nečistot vložený před zaústění svodu nebo filtrační sběrač, které zachytí hrubé nečistoty. Do okapové roury pak již teče voda bez hrubých nečistot a nezanáší se tak svody ani sběrná nádoba. Pokud máte již sud plný, nechcete další srážky uskladňovat nebo v zimních měsících klapka svod bezpečně uzavře.

TIPY JAK VYZRÁT NA DÉŠŤ:

*  Pozor! Ke sběru a znovu využívání dešťových srážek se nehodí měděné okapy a střešní krytina z asfaltu a eternitu, které ji kontaminují.

*  Nainstalujte do žlabů okapovou mřížku, která zachytí hrubé nečistoty. Dostačující je i okapový lapač nečistot nebo filtrační vložka vložené v zaústění svodu.

* Sud, do kterého dešťovku odchytáváte, postavte na podstavec (nejlépe betonovou desku), zabráníte tak jeho zarůstání.

*  Na straně odkloněné od domu instalujte do sudu (nádrže) přepouštěcí klapku nebo jednoduchý přepad ze zahradní hadice. Zabráníte tak podmáčení stavby při případném přetečení.

Více informací na www.lindab.cz a www.lindabstrechy.cz