Nezmeškejte Podporu regenerace panelových sídlišť

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele o dotace z Programu Podpora bydlení a Podpora regionálního rozvoje v roce 2010, že lhůta pro doručení žádostí končí už v pondělí 1. února. Pro rok 2010 má program Podpora bydlení následující čtyři podprogramy: Podpora regenerace panelových sídlišť, Podpora výstavby technické infrastruktury, Podpora výstavby podporovaných bytů a Podpora oprav domovních olověných rozvodů.

Celkem se v letošním roce na podporu bydlení počítá s 490 miliony korun. Žadatelé o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na http://www3.mmr­.cz/zad. Více informací naleznete na stránkách ministerstva v sekcích bytová politika a regionální rozvoj.

Zdroj: www.bydletvpanelu.cz